Schindler 6200 - Modernizácia

Schindler 6200 Nová Generácia

Nosnosť: 180 kg - 630 kg, 1 - 8 osôb
Dopravný zdvih: až do 45 m a 19 staníc
Dopravná rýchlosť: 1.0 m/s

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov


Schindler 6200 Nová Generácia bol špeciálne vyvinutý pre výmeny výťahov v zrkadlách schodísk a podobných aplikáciách s nedostatkom priestoru.

Prispôsobivosť bez hraníc

Schindler 6200 Nová Generácia bol špeciálne vyvinutý pre výmeny výťahov v zrkadlách schodísk a podobných aplikáciách s nedostatkom priestoru.


Schindler 6200 - Vyvinutý tak, aby sa prispôsobil

Vyvinutý tak, aby sa prispôsobil

Schindler 6200 Nová Generácia sa jednoducho prispôsobí danému priestoru v šachte. Bol vyvinutý pre použitie tam, kde je málo miesta - rozmery kabíny je možné meniť po 5 mm krokoch - aby sa maximalizoval priestor pre pasažierov.


Schindler 6200 - Maximálna flexibilita
Vľavo: Protizávažie vľavo vzadu - Vpravo: Protizávažie vzadu

Maximálna flexibilita

Možnosť meniť polohu výťahových dverí výťahu Schindler 6200 Nová Generácia v krokoch po 1 mm, pre prispôsobenie sa polohe výťahových dverí existujúceho výťahu, umožňuje maximálnu flexibilitu výťahu Schindler 6200 Nová Generácia - minimalizuje nevyhnutné stavebné práce pri výmene výťahu.


Schindler 6200 - Zelená mobilita

Zelená mobilita

Ľahká konštrukcia, nízka spotreba energie - Schindler 6200 Nová Generácia podporuje ekologickú prevádzku budovy. Schindler 6200 Nová Generácia prispieva k udržateľnej budúcnosti prostredníctvom úplne absencie nebezpečných látok.


Schindler 6200 - Atraktívny dizajn

Atraktívny dizajn

Vylepšený vizuálny komfort pre pasažierov - vyberte si z pestrej palety štýlov interiéru a voliteľných príslušenstiev pre optimálne prispôsobenie sa výťahu ku vzhľadu budovy.


Schindler 6200 Nová Generácia (anglický jazyk)