Mestská mobilita Schindler

Výmena výťahu

Zo starého je nový

Flexibilne, úsporne, rýchlo a ticho. Naše výťahy namiesto vášho zastaralého výťahu nespĺňajú iba zákonné bezpečnostné predpisy, ale prinášajú užívateľom aj vyšší komfort, lepšiu dostupnosť, nižšie náklady a atraktívny vzhľad.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov

Aby váš výťah mal opäť budúcnosť

Výťahy patria k dopravným prostriedkom ktoré sú najspoľahlivejšie a majú najdlhšiu životnosť. Po celé desaťročia zabezpečujú individuálnu mobilitu pre svojich užívateľov. Nedostatočné alebo chýbajúce vybavenie či opotrebované diely znižujú bezpečnosť a zvyšujú riziko úrazu pre užívateľa výťahu. 

Bezpečnosť pre existujúce výťahy je jasne definovaná. Naše výťahy uvádzame do prevádzky podľa európskej smernice 95/16/ES, nariadenia vlády 571/2001 Z.z. a v súlade s aktuálne platnými normamy a ďalšími platnými súvisiacimi predpismi, ktoré dbajú na bezpečnosť a predpisujú úpravu starších výťahov tak aby zodpovedali súčasnému stavu techniky.

Výmenou celého výťahu naplníte naraz všetky zákonné bezpečnostné predpisy a užívatelia výťahu si budú môcť užívať nový komfort jazdy a dizajn kabíny.

Hlavné prínosy celkovej výmeny:

  • vysoká bezpečnosť prepravovaných osôb,
  • vysoký komfort jazdy,
  • maximálne využitie priestoru šachty (väčšia kabína, zvýšenie nosnosti),
  • nízka spotreba elektrickej energie,
  • nízka hlučnosť,
  • zníženie prevádzkových nákladov (v porovnaní so starým výťahom),
  • zhodnotenie majetku každého vlastníka (napr. pri predaji – lepšia cena bytu),
  • istota.

 Ochotne Vám poradíme s výmenou výťahu, aby bol váš výťah pripravený na budúcnosť