Mestská mobilita Schindler

Schindler REKO

Kompletná rekonštrukcia vášho starého výťahu s programom Schindler REKO je teraz taká jednoduchá. Získajte rýchlo a za prijateľnú cenu bezpečný výťah s moderným vzhľadom, ktorý zvýši úroveň vášho bývania.

Reprezentatívne bývanie

Výťah predstavuje vstupnú bránu do jednotlivých bytov a je neoddeliteľnou súčasťou spoločných priestorov bytového domu. Za zmienku stojí fakt, že investíciou do spoločných priestorov sa zvyšuje aj hodnota jednotlivých bytov.

So zameraním na bezpečnosť

Starostlivo dbáme na bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosť zariadení. Naše riešenie zodpovedá požiadavkám normy STN EN 81-80.

Ekologická prevádzka

Schindler REKO dbá na ochranu životného prostredia. Spotrebu energie znižuje hlavne bezprevodový pohon a špeciálne prvky ako LED osvetlenie, automatické vypínanie osvetlenia a vetranie. Svoju úlohu zohráva aj úsporný pohotovostný režim prevádzky výťahu.

Predlžujeme životnosť

Kvalita vykonanej modernizácie výťahu a následného servisu ovplyvňuje celkovú životnosť zariadenia. Dlhodobá investícia sa vypláca. 

Tichý chod

Obyvatelia jednotlivých poschodí v bytových domoch nie sú už viac zaťažení hlukom z prevádzky výťahu - tichý chod sa stáva každodennou realitou. Pasažieri ocenia plynulý rozjazd výťahu aj presnosť zastavenia.