Lakeside Park

Na križovatke ulíc Vajnorská a Tomášikova, neďaleko jazera Kuchajda, vyrástol administratívny komplex Lakeside Park, otvorený v roku 2008. 

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov

 


Výšková budova je vybavená skupinou piatich unikátnych výškových výťahov Schindler 7000.

lakeside-park-3.jpg
lakeside-park-3.jpg
lakeside-park-2.jpg
lakeside-park-2.jpg
lakeside-park-1.jpg
lakeside-park-1.jpg