City Business Center

City Business Center Bratislava je komplex administratívnych a obchodných budov na Karadžičovej ulici. Jeho výstavba začala v roku 2005 budovami CBC I a CBC II, po niekoľkých rokoch ich nasledovali budovy CBC III, CBC IV a CBC V, dokončené v roku 2011.


Dominantným objektom je 107 metrov vysoká veža CBC I, so skupinou šiestich výškových výťahov Schindler 7000, ktoré jazdia dopravnou rýchlosťou 3,5 m/s.
V budove CBC I sídli centrála spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s..

V budove CBC V bola použitá technológia optimalizácie prepravy cestujúcich PORT Technology prvýkrát na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Viac o PORT Technology sa dozviete tu:

Referenčné fotografie nájdete v galérii.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov