City Business Center

City Business Center Bratislava je komplex administratívnych a obchodných budov na Karadžičovej ulici. Jeho výstavba začala v roku 2005 budovami CBC I a CBC II, po niekoľkých rokoch ich nasledovali budovy CBC III, CBC IV a CBC V, dokončené v roku 2011.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov

 


Dominantným objektom je 107 metrov vysoká veža CBC I, so skupinou šiestich výškových výťahov Schindler 7000, ktoré jazdia dopravnou rýchlosťou 3,5 m/s.
V budove CBC I sídli centrála spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s..

V budove CBC V bola použitá technológia optimalizácie prepravy cestujúcich PORT Technology prvýkrát na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Viac o PORT Technology sa dozviete tu:

Referenčné fotografie nájdete v galérii.

CBC-V-4.jpg
CBC-V-4.jpg
CBC-V-3.jpg
CBC-V-3.jpg
CBC-V-2.jpg
CBC-V-2.jpg
CBC-V-1.jpg
CBC-V-1.jpg
cbc-noc.jpg
cbc-noc.jpg
CBC-III-3.jpg
CBC-III-3.jpg
CBC-III-2.jpg
CBC-III-2.jpg
CBC-III-1b.jpg
CBC-III-1b.jpg
CBC-III-1.jpg
CBC-III-1.jpg
CBC-II-7.jpg
CBC-II-7.jpg
CBC-II-6.jpg
CBC-II-6.jpg
CBC-II-5.jpg
CBC-II-5.jpg
CBC-II-4.jpg
CBC-II-4.jpg
CBC-II-3.jpg
CBC-II-3.jpg
CBC-II-2.jpg
CBC-II-2.jpg
CBC-II-1.jpg
CBC-II-1.jpg
CBC-I-8.jpg
CBC-I-8.jpg
CBC-I-3.jpg
CBC-I-3.jpg
CBC-I-2.jpg
CBC-I-2.jpg
CBC-I-1.jpg
CBC-I-1.jpg
cbc-groundfloor_a.jpg
cbc-groundfloor_a.jpg
cbc_groudfloor.jpg
cbc_groudfloor.jpg
CBC-I-5.jpg
CBC-I-5.jpg
CBC-I-4.jpg
CBC-I-4.jpg