Vylepšenie výkonu, bezpečnosti a spoľahlivosti

Schindler ponúka vylepšenia vo všetkých oblastiach: bezpečnosť, výkon, dizajn, funkcia, spotreba energie a vzhľad - tak aby vaše eskalátory pracovali lepšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov

Malé modernizácie eskalátorov Schindler

Bezpečnostné vylepšenia

Kefy sokla eskalátora
Kefy na nepohyblivom sokli, umiestnené tesne nad nášlapnou plochou stupňov, pomáhajú zabrániť aby sa nohy pasažierov dostali do priestoru medzi stupeň eskalátora a sokel.

Bezpečnostné hrebene eskalátorov
Je dôležité, aby pasažieri vstupujúci na eskalátor a vystupujúci z eskalátora, jasne videli bod, kde sa nepohyblivý hrebeň stretáva s pohybujúcimi sa stupňami. Hrebene jasno žltej farby pomáhajú pasažierom pri orientácii na tomto dôležitom priestore.

Osvetlenie stupňov
Toto "podsvietenie" stupňov pomáha pasažierom vidieť medzeru medzi jednotlivými stupňami - aby sa mohli stabilne a pevne postaviť na jeden stupeň.

Bezpečnostné označenie
Existuje niekoľko dôležitých pravidiel pre bezpečnú jazdu, ktoré by mali všetci pasažieri dodržiavať. Naše bezpečnostné označenie je možné pridať na každý eskalátor, tak aby všetci pasažieri videli tieto dôležité pokyny.

Madlá eskalátora
Vylepšenia znižujú zaťaženie a trenie madla, predlžujú tým jeho životnosť a zvyšujú spoľahlivosť.