Mestská mobilita Schindler

Modernizácie

Pomáhame Vám chrániť a zveľadovať Vaše nehnuteľnosti ako aj zvyšovať ich hodnotu. Investujte do spokojných nájomníkov, nízkych prevádzkových nákladov a dlhodobej hodnoty vašej budovy. Nahradením jednotlivých prvkov výťahu alebo jeho kompletnou výmenou investujete do budúcnosti a sami tak vytvárate hodnotné zariadenie.

Kabína Schindler 6200

Riešenie šité na mieru

Vykazuje váš výťah známky opotrebenia, je nutná čiastočná nebo celková generálna oprava? V takom prípade vám Schindler ponúka perfektné riešenie. Schindler zmodernizuje váš výťah, tak aby zodpovedal vašim konkrétnym požiadavkám. Sústredíme se na to najpodstatnejšie, s dôrazom na flexibilitu, nízku spotrebu energie, rýchlosť a nízku hlučnosť.

Modernizácia Schindler - investícia do budúcnosti, ktorá sa oplatí.

Výťahy staršieho dátumu výroby v mnohých kritériách už nezodpovedajú dnešnému stavu techniky a skrývajú celý rad nebezpečenstiev. Povinnosť bezpečnosti prevádzky a princíp ochrany pred bezpečnostnými rizikami vás ako majiteľa resp. prevádzkovateľa zariadení zaväzuje k odstráneniu všetkých zdrojov bezpečnostných rizík, ktoré je možno odstrániť. Modernizáciou výťahu zabezpečíte jeho uživateľom i sami sebe bezpečnosť.