Modernizácie

Modernizácia zabezpečuje nepretržitú funkčnosť, bezpečnosť, pohodlie a dodržiavanie meniacich sa úradných predpisov. Schindler ponúka náhrady za výťahové a eskalátorové systémy alebo postupné transformácie pre konkrétne časti - dlhodobé ochrany vašich investícií.


Modernizácia výťahov

Využite najnovšie technológie, maximálnu bezpečnosť, optimálnu účinnosť a vysoký stupeň flexibility s našimi náhradnými systémami pre výťahy.

Modernizácia eskalátorov a pohyblivých chodníkov

Modernizujte eskalátory alebo pohyblivé chodníky s modernizovanými komponentmi alebo úplnými náhradami. Obidve možnosti poskytujú zvýšenú spoľahlivosť a bezpečnosť pre vašich zákazníkov.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov