Bory Mall

Územie na severozápadnom okraji Bratislavy, medzi Malými Karpatmi a riekou Moravou, dostalo pomenovanie Borská nížina - podľa borovicových lesov, hojne rozšírených v tejto oblasti. Odtiaľ pochádza aj názov pre novú mestskú štvrť BORY, ktorá bude pozostávať z obchodno-zábavného centra BORY MALL, komerčnej zóny BORY RETAIL ZONE, administratívnych priestorov BORY OFFICE a rezidenčnej štvrte BORY HOME.


Výstavba novej štvrte je časovo rozložená na niekoľko rokov, prvou časťou, ktorá bola ukončená, je obchodno-zábavné centrum BORY MALL, ktoré bolo otvorené v novembri 2014. Spoločnosť Schindler sa stala hrdým dodávateľom 23 výťahov Schindler 5500, 20 eskalátorov Schindler 9300 a 2 pohyblivých chodníkov Schindler 9500. Na hladký priebeh realizácie starostlivo dozeral projektový manažér Marián Rothbauer.

Nahliadnite spolu s nami do Bory Mall v galérii.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com