Schindler 7000 - Najoptimálnejšie riešenie pre vašu výškovú budovu

Schindler 7000 Najoptimálnejšie riešenie pre vašu výškovú budovu

 • Schindler Product Facts
  Nosnosť jednej kabíny: 2,000 kg
 • Schindler Product Facts
  Nosnosť double-deck: 2x 2,000 kg
 • Schindler Product Facts
  Zdvih: až do 500m
 • Schindler Product Facts
  Rýchlosť: 10 m/s
 • Schindler Product Facts
  Podpora: Schindler Ahead, PORT Technology

Svetová populácia sa rýchlo rozrastá. Urbanizácia je na vzostupe tým ako sa stále viac ľudí sťahuje do miest. To vytvára potrebu stavby čoraz vyšších budov s využitím efektívnejších a inovatívnejších mobilných riešení.

Správne riešenia - po celý životný cyklus vašej výškovej budovy

Návrh, inštalácia, prevádzka a údržba

Prekonávanie výškových rekordov je dôkazom našej vyspelosti a skúsenosti. Môžete sa spoľahnúť na našich odborníkov, ktorí vám ponúknu bezprecedentnú úroveň služieb a kvality po celý životný cyklus vašej budovy. Naše riešenia sú špecifikované tak, aby vyhovovali každému štádiu vašej budovy a tu môžete dovedieť viac.


Dizajn - Návrh a uvedenie do prevádzky

Dizajn - Návrh a uvedenie do prevádzky

Návrh dizajnu pre výškovú budovu začína rovnakým spôsobom. Našou filozofiou je počúvať našich klientov. Týmto spôsobom sa usilujeme o to, aby každá vízia našich zákazníkov bola realitou tým, že najskôr pochopia jednoduché, ale dôležité ciele:

 • typ budovy
 • akú úlohu tvorí budova v meste
 • štatút budovy medzi výškovými budovami v meste
Inštalácia - Priekopnícky spôsob budovania

Inštalácia - Priekopnícky spôsob budovania

 • Bezpečná, efektívna a nezávislá metodika inštalácie
 • Neprerušená preprava počas fázy výstavby pomocou zdvíhacieho zariadenia Schindler CLIMB
 • Roky skúseností a znalosti vo veľkom projektovom riadení, podporované programom Schindler Top Range Excellence (TREX)
 • Bezproblémový pracovný proces na pracovisku
Prevádzka - Optimalizácia pohybu ľudí a tovaru

Prevádzka - Optimalizácia pohybu ľudí a tovaru

 • Zvažujeme vašu výškovú budovu ako celok a vytvárame adekvátne riešenie pre efektívny a plynulý pohyb ľudí a tovaru
 • Poskytovanie účinných a ekologicky optimalizovaných riešení
 • Ponúka špičkový Transit Intelligence System, technológiu "PORT"
 • Vytvorenie bezpečného a pohodlného pohybu pre používateľov v systémoch výťahov
Údržba - Revolučný výkon s inteligentným návrhom

Údržba - Revolučný výkon s inteligentným návrhom

Udržanie spokojnosti našich zákazníkov je jedným zo základných cieľom spoločnosti Schindler. Robíme to tak, že naše zariadenia udržiavame v nepretržitej starostlivosti.

Našou prioritou je každodenná starostlivosť o jednu miliardu ľudí, ktorí používajú produkty spoločnosti Schindler, či už prostredníctvom nášho call centra 24 hodín denne, alebo našimi produktami a technológiami.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov