Dorazili ste do cieľovej stanice!

Inteligentné systémy riadenia - technológia Schindler PORT

Spoločnosť Schindler je priekopníkom vo vývoji inteligentných systémov riadenia. Naše systémy zabezpečujú optimálnu prepravu cestujúcich v ranných, obedných aj poobednajších špičkách a pomáhajú tak riadiť pohyb ľudí po budove.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov

PORT 2

Výhody

Riešenie pre dopravu pasažierov - Technológia Schindler PORT ponúka riešenie s tlačidlami aj s bezdotykovým ovládaním, tak aby čo najefektívnejšie prepravila čo najviac osôb.  

Služby, ktoré se vám prispôsobia - Technológia Schindler PORT umožňuje nastavenie individuálnych profilov užívateľov výťahu a poskytuje tak maximálnu flexibilitu a jedinečné možnosti pre užívateľa.

Prístupová kontrola - Technológia Schindler PORT dokáže hrať dôležitú úlohu pri riadení a kontrole prístupov do vašej budovy.

Konfigurácia

Cieľové riadenie Schindler PORT ponúkame pre výškové budovy s výťahmi Schindler 5500 a Schindler 7000. Je taktiež k dispozícii pre modernizácie existujúcich budov - či už vybavených výťahmi Schindler alebo od iného dodávateľa. 

Video - Technológia Schindler PORT (anglická verzia)