Schindler Ultra UV Účinná dezinfekcia madiel

Madlá eskalátorov a pohyblivých chodníkov slúžia na zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich. Zároveň však ide o povrchy, na ktorých môže byť vďaka nepretržitej prevádzke pomerne vysoká koncentrácia vírusov a baktérií. Ich dezinfekcia je preto veľmi dôležitá. Postará sa o ňu prídavné zariadenie Schindler Ultra UV.

Nepretržitá ochrana

Nepretržitá ochrana

Automatický dezinfekčný systém priebežne eliminuje baktérie a vírusy, a predstavuje tak účinnú ochranu cestujúcich.

Jednoduchá inštalácia

Jednoduchá inštalácia

Zariadenie je umiestnené vnútri eskalátora alebo pohyblivého chodníka a nestujúcim tak vôbec neprekáža. Inštalácia je pritom veľmi jednoduchá.

 

Bezpečný a ekologický spôsob

Bezpečný a ekologický spôsob

Dezinfekcia prebieha pri využití ultrafialového, konkrétne UV-C, žiarenia. Na povrchu tak nezostávajú žiadne zvyšky chemických látok alebo ťažkých kovov.

Vďaka využitiu LED osvetlenia má zariadenie nižšiu spotrebu energie.


Ako to funguje ?

Ide o veľmi praktické riešenie, ktoré je založené na germicídnom UV-C žiarení pôsobiacom na genetický materiál vírusov a baktérií, konkrétne ich DNA a RNA. Tým bráni ich šíreniu.

Zariadenie je nainštalované vnútri eskalátora alebo pohyblivého chodníka a madlá ožaruje na krátku vzdialenosť. Ochranu poskytuje kontinuálne a automaticky, bez toho aby ste si museli robiť starosti so správnym dávkovaním.

Schindler Ultra UV

UV-C žiarenie je neviditeľné. Červené svetlo na obrázku slúži ako prevádzkový indikátor.

1) DNA je skratka pre deoxyribonukleovú kyselinu. 2) RNA je skratka pre ribonukleovú kyselinu.

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov