Schindler CleanSpace Odstup vďaka kontrole obsadenosti kabíny

Súčasťou prevencie šírenia infekčných ochorení je dodržiavanie odporúčaných rozostupov. V preplnenej kabíne sa však toto opatrenie uskutočniť nedá. Schindler CleanSpace preto umožňuje nastavením maximálnej nosnosti kontrolovať obsadenosť kabíny, a pomáha tak zabezpečiť dostatok priestoru pre všetkých cestujúcich.

Rýchle a jednoduché nastavenie

Rýchle a jednoduché nastavenie

Maximálnu kapacitu môže servisný technik upraviť vo veľmi krátkom čase.

Pohodlím k bezpečiu cestujúcich

Pohodlím k bezpečiu cestujúcich

Jednoduché riešenie pomáha predchádzať nepríjemným situáciám, ku ktorým v preplnených kabínach môže dochádzať. Každý má dostatok priestoru a nemusí byť so spolucestujúcimi v tesnejšom kontakte, ako je mu milé.

Finančne nenáročné riešenie

Finančne nenáročné riešenie

Znížiť obsadenosť výťahu môžete so Schindler CleanSpace aj bez investície do nových prídavných prvkov.


Ako to funguje ?

Program Schindler CleanSpace umožňuje reguláciou nastavenej maximálnej nosnosti obmedziť počet cestu-júcich zdieľajúcich v jeden okamžik priestor v kabíne.

Kým bežne sa nastavenie pohybuje okolo 90 %, v prípade nutnosti zachovania väčších rozostupov medzi cestujúcimi možno kapacitu znížiť napríklad na 50 %.

Akonáhle je dosiahnutá stanovená záťaž, výťah najskôr zamieri do cieľových staníc existujúcich pasažierov. Nezastavuje pritom na ďalších poschodiach, v ktorých chcú pristúpiť ďalší cestujúci. K nim sa vráti až vo chvíli, keď sa kapacita uvoľní.

CleanSpace - Odstup vďaka kontrole obsadenosti kabíny

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov