Schindler CleanMobility Inovatívne riešenie dezinfekcie výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov

CleanMobility - Inovatívne riešenie dezinfekcie výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov

Nároky na prevádzku výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov sa rýchlo minimalizáciu zdravotných rizík, konkrétne prenosu vírusova baktérií v miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Skupina Schindler ako jeden z lídrov v odbore dlhodobo venuje pozornosť tomu, ako zachovať zariadenia pre vertikálnu prepravu hygienicky čisté a bezpečné. Výsledkom je kompletný rad inovatívnych riešení Schindler CleanMobility. Možno ich uplatniť vo väčšine existujúcich zariadení, hoci je potrebné každú realizáciu individuálne posúdiť.

Neviditeľná, ale účinná ochrana osobného priestoru

Schindler CleanCover
Antibakteriálna ochrana frekventovaných povrchov


Automatická dezinfekcia našich zariadení

Schindler UV CleanAir
Čistý a svieži vzduch aj v zaplnenej kabíne

Schindler UV CleanCar
Hĺbková dezinfekcia s využitím UV-C žiarenia

Schindler CleanSpace
Odstup vďaka kontrole obsadenosti kabíny

Schindler Ultra UV
Účinná dezinfekcia madiel výťahov a eskalátorov

Neváhajte kontaktovať našich obchodníkov

vyberte si podľa regiónov