Mestská mobilita Schindler

Inštitúcie Keď bezpečná doprava znamená dostupnosť

Schindler rozumie požiadavkám verejne dostupných budov. Tieto musia umožňovať mobilitu bez prerušenia a zároveň bez obmedzenia prístupu. Schindler vás podporuje vo všetkých fázach, od výberu technickej špecifikácie až po zmluvu o servise a údržbe nainštalovaného zariadenia.


Vstup pre všetkých

Verejne dostupné priestory musia byť riešené ako bezbariérové a mobilné riešenia Schindler spĺňajú požiadavky všetkých predpisov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Schindler poskytuje poradenstvo počas projekčnej fázy, výberu a umiestnenia vhodného výťau alebo eskalátora. Výrobky Schindler sú bezproblémové pre všetkých. 

Bezpečne a so zabezpečením

Zabezpečený priestor si vyžaduje riadenie prístupu. Pre nás toto začína vo fáze prípravy projektu a pokračuje počas inštalácie. Schindler má bohaté skúsenosti s realizáciou verejných projektov v súlade s požiadavkami oficálnych noriem a predpisov. Naše výrobky sú bezpečné, zabezpečené a spoľahlivé.


Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com