Obytné budovy - Byť doma znamená byť v pohode

Obytné budovy Byť doma znamená byť v pohode

Schindler vie že dopravná špička v bytovom dome nastáva keď ľudia ráno odchádzajú za svojimi povinnosťami a keď sa večer vracajú domov. Schindler vám dokáže pomôcť s návrhom dopravného riešenia v podmienkach reálneho života.


Komfort dopravy

Obyvatelia domu ocenia príjemnú atmosféru ktorú navodí výťah Schindler. Osvetlenie, ovládacie prvky a farby ladia s architektúrou budovy. Tichý chod a komfort jazdy si budete užívať každý deň. Schindler má tie správne riešenia pre architektov aj pre obyvateľov.

Šetrne k životnému prostrediu

Výťah Schindler je bezpečný a zároveň citlivý k prírode. Neobsahuje žiadne nebezpečné materiály ani škodlivé organické zlúčeniny. Využíva technológiu ktorá šetrí elektrickú energiu - pri jazde aj počas pohotovostného režimu. Môžete ušetriť ešte viac s použitím regeneratívnych systémov pohonu Schindler, ktoré dokážu vracať elektrickú energiu do siete tak aby ju bolo možné využiť na inom mieste v rámci budovy.


Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com