Obchodné priestory - Zážitok z nakupovania a inteligentná doprava

Obchodné priestory Zážitok z nakupovania a inteligentná doprava

Schindler si dal za cieľ umožniť ľuďom pohyb. Naše eskalátory a výťahy dopravia ľudí do cieľa ich cesty rýchlo, tak aby mohli stráviť viac času nakupovaním.


Rýchle riešenie

Realizácia časovo náročných projektov obchodných centier je pre Schindler už tradíciou. Schindler dokáže navrhnúť pre tieto aplikácie energeticky úsporné riešenia dopravných systémov. Naše skúsenosti sú zarukovu rýchlej a bezproblémovej montáže a následne aj prevádzky objektu. 

Účelná prevádzka

Niekedy je najdôležitejšie práve to čo nevidíte. Výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky Schindler využívajú regeneratívne systémy pohonu a prispôsobujú sa meniacim sa požiadavkám na prepravu, čím je ich prevádzka ekonomicky výhodná. Mobilné riešenia Schindler kombinujú vysoký výkon s citlivosťou k životnému prostrediu.Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com