Mestská mobilita Schindler

Zážitok z nakupovania a inteligentná doprava

Schindler si dal za cieľ umožniť ľuďom pohyb. Naše eskalátory a výťahy dopravia ľudí do cieľa ich cesty rýchlo, tak aby mohli stráviť viac času nakupovaním.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Rýchle riešenie

Realizácia časovo náročných projektov obchodných centier je pre Schindler už tradíciou. Schindler dokáže navrhnúť pre tieto aplikácie energeticky úsporné riešenia dopravných systémov. Naše skúsenosti sú zarukovu rýchlej a bezproblémovej montáže a následne aj prevádzky objektu. 

Účelná prevádzka

Niekedy je najdôležitejšie práve to čo nevidíte. Výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky Schindler využívajú regeneratívne systémy pohonu a prispôsobujú sa meniacim sa požiadavkám na prepravu, čím je ich prevádzka ekonomicky výhodná. Mobilné riešenia Schindler kombinujú vysoký výkon s citlivosťou k životnému prostrediu.

Začnite s návrhom Vášho výťahu online