Mestská mobilita Schindler

Vysoký výkon. Nízka spotreba energie.

Doprava počas rannej a večernej špičky ako aj počas obednej prestávky predstavuje veľkú záťaž. Schindler má za sebou roky úspešného plánovania a dodávok mobilných riešení pre komerčné a kancelárske budovy - a ich udržiavaní v špičkovej kondícii.

Výkon za každých podmienok

Výťahy a eskalátory Schindler optimalizujú spotrebu energie počas dopravných špičiek a redukujú spotrebu energie keď dopravný nápor odoznie. Technológia Schindler znamená výkon bez strát - vrátane flexibilného dizajnu, rozmerov kabíny a riadiacich funkcií. 

Prispôsobenie sa požiadavkám budovy

Výrobky a služby Schindler sa perfektne prispôsobia vašej budove - od bežného štandardu až po prestížne objekty. Schindler vždy kombinuje svoju flexibilitu s optimálnou prepravnou kapacitou dopravného systému, v súlade so všetkými požiadavkami budovy.

Začnite s návrhom Vášho výťahu online

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com