Schindler Training

Školenia


Školenia sú v spoločnosti Schindler realizované veľmi rozmanito - od tradičných prednášok v učebni až po moderné formy výuky s využitím prenosného počítača a prostriedkov mobilnej komunikácie.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Obchodné školenia a školenia vedúcich pracovníkov

Ponúkame široké spektrum školení na rozvoj vašich znalostí vo všetkých oblastiach nášho odvetvia, ako sú nové inštalácie, servis, modernizácie, predaj, financie a mnohé ďalšie. Podporujeme aj súčasný tréning naraz vo viacerých oblastiach, tak aby ste ešte viac rozšírili možnosti vášho kariérneho rastu.

Osobitný dôraz kladieme na rozvoj vedúcich pracovníkov, pretože si chceme našich budúcich lídrov vychovať vo vnútri našej firmy. Ponúkame kompletné spektrum školení pre vedúcich pracovníkov, ktoré sú doplnené účasťou v projektoch Schindler Group a výmenou pracovných pozícií, ktorá obohatí váš kariérny rozvoj.

Technické školenia

Výrobky Schindler sú známe svojou vysokou kvalitou a dlhou životnosťou. Mnoho generácií výrobkov Schindler je stále v prevádzke - od starších reléových systémov až po tie najmodernejšie, vybavené najnovšou mikroprocesorovou technológiou. Je nevyhnutné aby si technici spoločnosti Schindler udržiavali a rozširovali svoje schopnosti a vedomosti prostredníctvom neustáleho vzdelávania sa. Umožníme vám skontrolovať si úroveň vašich znalostí pred a po školení.

Nesmierne dôležitá je samotná kvalita školení. Naši školitelia nie sú iba uznávanými expertmi vo svojom odbore. Sami sú školení a certifikovaní na to, aby sa mohli postaviť pred triedu a dokážu školenie zakaždým urobiť zaujímavým.

Školiace centrá

Náš vysoko kvalitný školiaci program je podporený perfektne vybavenými školiacimi centrami, ktoré vykonávajú aj teoretické aj praktické školenia. Tieto moderné školiace centrá sú strategicky rozmiestnené na všetkých kľúčových trhoch po celom svete.