Pridajte sa k nám

Neustále hľadáme zanietených ľudí s energiou a nasadením v budovaní vzťahov a obchodných partnerstiev. V spoločnosti Schindler nájdete vysoko motivujúce pracovné prostredie, ktoré vám umožní individuálne rásť a plánovať si svoju ďalšiu kariéru. Pridajte sa k nám už dnes. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com


Získavame a udržiavame najlepších

Získavame a udržiavame najlepších

Našu personálnu stratégiu prispôsobujeme potrebám miestneho trhu. Naše spoločnosti sa snažia byť viditeľné prostredníctvom označenia našich pracovníkov firemnou symbolikou.

Našich ľudí platíme férovo a odmeny pravidelne porovnávame so situáciou na miestnom pracovnom trhu, tak aby sme zabezpečili našu konkurencieschopnosť.

Našim ľuďom ponúkame pestré pracovné príležitosti a špecifické programy aby svoj potenciál mohli využiť na maximum. 


Podporujeme otvorený dialóg a komunikáciu

Podporujeme otvorený dialóg a komunikáciu

Od našich manažérov očakávame tvorbu kultúru otvoreného obojsmerného dialógu a komunikácie medzi všetkými zamestnancami, ako aj odpovede na konštruktívnu spätnú väzbu.

Povzbudzujeme našich zamestnancov aby vyjadrovali svoj názor a poskytovali spätnú väzbu. Usporadúvame pravidelné stretnutia zamestnancov, kde sú prezentované obchodné ciele, stratégie a výsledky všetkým zamestnancom. 


Vykonávame bezpečnú, rôznorodú a udržateľnú prácu

Vykonávame bezpečnú, rôznorodú a udržateľnú prácu

Bezpečnosť pre našich zamestnancov je kľúčovou hodnotou a je vždy našou najvyššou prioritou. Rovnosť príležitostí a rôznorodosť našich zamestnancov sú kľúčové elementy filozofie Schindler Group.

Rámec udržateľnosti nastavuje naše ambície pre ľudí, planétu a výkonnosť. Neustále zvyšujeme energetickú účinnosť našich výrobkov a znižujeme vplyv našej činnosti na životné prostredie.


Vytvárame a udržiavame vysokú úroveň angažovanosti

Vytvárame a udržiavame vysokú úroveň angažovanosti

Veríme že naši manažéri majú najsilnejší vplyv na rozvoj našich zamestnancov. Očakávame od nich vybudovanie dôvery medzi spoločnosťou a jej zamestnancami.

Každé dva roky vykonávame prieskum angažovanosti zamestnancov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň spoločnosti v každej krajine kde pôsobíme. Máme programy s cieľom ohodnotenia zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach, ale aj na úrovni Schindler Group, aby sme ocenili tých najlepších.


Rozvíjame budúcich vedúcich pracovníkov a expertov

Rozvíjame budúcich vedúcich pracovníkov a expertov

Našim cieľom je na maximum vyplniť manažérske pozície a expertné pozície z vlastných zdrojov, pomocou rozvoja a povyšovania našich zamestnancov.

Poskytujeme flexibilné a pritom jasné kariérne možnosti pre všetkých zamestnancov. Tréningy technických, obchodných a manažérskych schopností ponúkajú možnosti na rozvoj schopností pre všetkých zamestnancov.


Podporujeme vysoké výkony

Podporujeme vysoké výkony

Našich manažérov povzbudzujeme, aby stanovovali náročné ciele, v súlade s našou obchodnou stratégiou a oceňovali vysoké výkony pomocou pochvaly, finančných odmien a príležitostí na rozvoj. Každoročne hodnotíme výkonnosť nie iba podľa dosiahnutých výsledkov, ale aj podľa toho, ako boli dosiahnuté.

Od našich manažérov a zamestnancov očakávame snahu o tvorbu hodnôt neustálym zvyšovaním výkonnosti a poskytovaním služieb našim zákazníkom.