Pracovné prostredie

Našim cieľom je mať vysoko motivovaných a angažovaných pracovníkov, vedených talentovanými manažérmi, v prostredí, ktoré je motivujúce a atraktívne pre dnešných a aj pre budúcich zamestnancov.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Pracovné prostredie v spoločnosti Schindler

Ak ste študent, absolvent alebo skúsený profesionál – máme pre vás veľa zaujímavých kariérnych príležitostí po celom svete.

Pri väčšine pracovných pozícií budete v úzkom kontakte s našimi zákazníkmi a našimi produktami. A pretože nakoľko životnosť výťahov a eskalátorov sa obvykle meria v desiatkach rokov, veľa našich ľudí strávi celú svoju pracovnú kariéru v spoločnosti Schindler. 

Chápeme ako sa kariéra vyvíja - sme expertami v oblasti mobility už viac ako 140 rokov. Takže ak ste pripravený na výzvy, chcete spoznať rôzne kultúry a hľadáte dynamické a atraktívne pracovné prostredie, Schindler je pre vás tým správnym miestom. 

Záväzok k rozvoju ľudí

Budúcnosť patrí vám! Schindler predstavuje v odvetví výťahov a eskalátorov špičkovú technológiu a inovácie. Nakoľko naše odvetvie je veľmi dynamické, rozmanité a je v ňom veľká konkurencia, potrebujeme špičkových ľudí na vrchole síl - profesionálov, ktorí vynikajúco zvládajú službu zákazníkom, schopných osvojovať si nové poznatky a využívať na rozvoj našej práce nové stratégie.

Príležitosť na dlhodobú pracovnú pozíciu

Ak pracujete pre Schindler, oceníme vašu oddanosť snahou o ponúknutie istej a dlhodobej pracovnej pozície. "Dlhodobý" môže niekedy znamenať prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám nášho odvetvia - rozširovaním svojich znalostí, schopnosťou mobility či schopnosťou profesionálne sa preorientovať.

Je taktiež pre nás dôležité, ak si dokážete stanoviť svoje osobné kariérne ciele. V Schindleri kladieme špeciálny dôraz na identifikovaní, rozvoji a príprave talentovaných profesionálov na všetkých úrovniach organizácie, tak aby dokázali prijať väčšiu zodpovednosť v rámci spoločnosti.

Využitie vášho potenciálu

Na rozvoj našich ľudí sa pozeráme z dlhodobej perspektívy. Včas identifikujeme váš potenciál a pracujeme spoločne s vami, aby sme vytvorili kariérny plán pre maximalizáciu vášho úspechu v spoločnosti Schindler. Kľúčovým faktorom v rozvoji našich ľudí v spoločnosti Schindler je každoročný rozvojový pohovor zamestnanca so svojim nadriadeným.

Tu máte príležitosť sa porozprávať o vašich výkonoch a vašich ambíciách s vašim nadriadeným, zároveň prediskutovať oblasti na zlepšenie a identifikovať oblasti pre váš rozvoj. Toto nepomáha iba pri maximálnom využití vášho potenciálu vo vašej aktuálnej pozícii, ale taktiež vás to pripravuje na budúce výzvy, ktoré budú zodpovedať vašim schopnostiam a znalostiam.

Školenia

Poskytujeme rôznorodé možnosti školení a rozvoja pre našich zamestnancov, ktoré využívajú najmodernejšie vzdelávacie prostredie, umožňujúce prístup k širokému rozsahu vzdelávacích a kariérnych možností. Kombinujeme osvedčené obchodné prístupy a metódy s najmodernejšími technologickými výdobytkami, aby sme ponúkli bohatú paletu študijných príležitostí – od tradičných prednášok v učebni až po moderné formy výuky s využitím prenosného počítača a prostriedkov mobilnej komunikácie 

Všetky naše kurzy sú určené na to, aby vám umožnili zrealizovať váš potenciál bez ohľadu na oblasť v ktorej pracujete a vaše znalosti. 

Väčšia zodpovednosť

Rozvojové programy pre našich ľudí sa snažia prispôsobiť našim budúcim miestnym, ale aj globálnym potrebám v oblasti ľudských zdrojov, identifikovať skutočné talenty v rámci našej organizácie a udržiavať rovnováhu medzi záujmami spoločnosti a vašimi individuálnymi kariérnymi záujmami. Osobitná pozornosť je venovaná príprave talentov na všetkých úrovniach spoločnosti, tak aby boli títo pracovníci schopní prijať väčšiu zodpovednosť v rámci našej organizácie. Poskytujeme široký rozsah rozvojových programov pre vedúcich pracovníkov, teoretických i praktických, tak aby ste sa dobre pripravili na prijatie vedúcich pozícií a ďalej rozvíjať svoju kariéru.