Schindler International Assignments

Pôsobenie v zahraničí

Schindler je globálny hráč, ktorý potrebuje talentovaných a medzinárodne mobilných manažérov, schopných pracovať kdekoľvek a v ktorejkoľvek časti nášho odvetvia. Pôsobenie v zahraničí je kľúčovou časťou rozvoja pracovníkov v spoločnosti Schindler. Ponúkame vám možnosť rozvinúť váš talent v rámci medzinárodnej kariéry, s možnosťou postúpiť až do vyššieho manažmentu.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Medzinárodne pôsobiaci vedúci pracovníci a ich zahraničné pôsobenia vždy hrali v našom úspechu kľúčovú úlohu. Každopádne - spôsob, akým sa získavajú, organizujú a riadia zamestnanci, sa radikálne mení. Rast na rozvíjajúcich sa trhoch stupňuje potrebu spoločností presúvať ľudí a hladať talentovaných pracovníkov po celom svete. 

Globálne prostredie

V dnešnom globálnom prostredí majú naši kolegovia, zákazníci a obchodní partneri, rôzny národný, kultúrny a etnický pôvod. V tomto prostredí predstavujete pre každého zamestnávateľa veľkú hodnotu, ak máte medzinárodné pracovné skúsenosti.

V spoločnosti Schindler si môžete vybudovať celé portfólio výnimočných medzinárodných manažérskych pôsobení, v jednej z viac ako 100 krajín alebo 1000 pobočiek po celom svete.

Pôsobenie v zahraničí vám poskytne príležitosť rozvinúť svoje schopnosti pri každodennom jednaní s ľuďmi rôznych kultúr, pracovných postupov a návykov a obchodnej etikety či životných štýlov.

Obojstranne výhodná situácia

Pôsobenie našich zamestnancov v zahraničí má kľúčovú úlohu v rozvoji našich ľudí. Zamestnanci majú možnosť získať medzinárodné skúsenosti, osobnostne a profesionálne rásť a zvýšiť svoje vyhliadky na kariérny postup. Schindler zase získava rozšírením a distribúciou znalostí a schopností, rozširovaním odborných informácií a zároveň propagovaním jednotnej globálnej kultúry. 

Komplexná podpora

Schindler je spoločnosť rešpektujúca rodinné zázemie svojich zamestnancov. Zamestnanci a ich rodiny majú prirodzené starosti o veci ako je bývanie, vzdelanie detí, dane a kariérny postup. Robíme všetko pre to, aby naši zamestnanci a ich rodiny boli schopní usídliť sa na novom mieste tak hladko ako je to len možné.