Kariérne centrum

Snažíme sa byť preferovaným dodávateľom v našom odvetví. Hľadáme ľudí, ktorý budú vytvárať veľkú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Chceme vytvoriť miesto pre váš rast a rozvoj v spoločnosti Schindler. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Kariérny postup nemusí byť pre každého rovnaký.

Schindler má vlastnú intranetovú stránku, kde naši zamestnanci môžu nájsť potenciálne pracovné pozície pre svoj pracovný rast. Takto môžu budovať svoju kariéru na základe vlastných individuálnych záujmov, svojich kariérnych cieľov, svojej motivácie, svojich schopností, svojej pracovnej výkonnosti a voľných pracovných pozícií, ktoré Schindler ponúka na základe svojich obchodných potrieb.

Každý je zodpovedný za svoju kariéru. My poskytujeme nástroje na zabezpečenie úspechu našich zamestnancov a flexibilitu, aby sme vyhoveli ich potrebám. Či už sú to zamestnanci, ktorí už pre spoločnosť pracovali a majú skúsenosti, alebo sú nováčikmi, ak sú pripravení na nové výzvy, vždy nájdu príležitosť na svoj rozvoj. Môžu si vybrať, či chcú rásť smerom nahor, alebo či chcú rásť na svojej úrovni, alebo dokonca zmeniť oblasť, v ktorej aktuálne pracujú. Každým krokom si budujú svoju kariéru v spoločnosti Schindler.

Vstúpte do spoločnosti Schindler a preberte kontrolu nad svojim profesionálnym rozvojom už dnes!


Kariérne centrum Schindler (anglická verzia)