Finančné ohodnotenie Schindler

Finančné ohodnotenie

Každá entita Schindler postupuje podľa príslušnej smernice Schindler Group, týkajúcej sa finančného ohodnotenia, berúc do úvahy parametre ako ziskovosť, internú spravodlivosť, individuálnu výkonnosť a miestne zvyklosti a obvyklé postupy. Finančné ohodnotenie v spoločnosti Schindler zahŕňa základný plat, bonusy a iné benefity.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Finančné ohodnotenie v našej spoločnosti podporuje kultúru výkonnosti a odmeňuje prínos zamestnancov k výsledkom prostredníctvom konkurencieschopných miezd a oprávnených bonusov, pričom sa berú do úvahy:

  • Ziskovosť
  • Interná spravodlivosť
  • Individuálna výkonnosť
  • Zvyklosti a obvyklá prax na danom trhu

Pravidelne porovnávame úroveň platov nie iba aby sme porovnali jednotlivé zložky mzdy (základná mzda, bonus a iné benefity) s obvyklými postupmi na trhu, ale aj preto, aby sme smerovali ku neustálej optimalizácii finančného ohodnotenia našich zamestnancov.