Mestská mobilita Schindler

Prečo Schindler

Náš záväzok rozvíjať ľudí v spoločnosti Schindler vytvoril prostredie, kde každý môže rozvinúť svoj potenciál naplno.  

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Možno chcete pokračovať vo svojej kariére pri práci v teréne, alebo chcete pracovať v najvyššom manažmente a jedného dňa sa stať výkonným riaditeľom. Schindler je veľmi úspešná švajčiarska spoločnosť, pôsobiaca na trhoch na celom svete. Skutočným poznávacím znakom spoločnosti Schindler je spôsob, akým jednáme s našimi zamestnancami.

Ak veríte hodnotám, ktoré máme v spoločnosti Schindler, a viete si predstaviť že budete pokračovať vo svojej kariére v našej spoločnosti, potom nás prosím kontaktujte. Tešíme sa na vás.

Pridajte sa k nám

Neustále hľadáme pozitívne naladených a zanietených ľudí, s energiou a drajvom na budovanie vzťahov a kontaktov. V spoločnosti Schindler nájdete vysoko motivovujúce a angažované pracovné prostredie, ktoré vám umožní individuálny rast a plánovanie vašej kariéry. Pridajte sa k nám dnes.


Finančné ohodnotenie

Každá entita Schindler postupuje podľa príslušnej smernice Schindler Group, týkajúcej sa finančného ohodnotenia, berúc do úvahy parametre ako ziskovosť, internú spravodlivosť, individuálnu výkonnosť a miestne zvyklosti a obvyklé postupy.

Pracovné prostredie

Našim cieľom je mať vysoko motivovaných a angažovaných pracovníkov, vedených talentovanými manažérmi, v prostredí, ktoré je motivujúce a atraktívne pre dnešných a aj pre budúcich zamestnancov.


Školenia

Školenia sú v spoločnosti Schindler realizované veľmi rozmanito - od tradičných prednášok v učebni až po moderné formy výuky s využitím prenosného počítača a prostriedkov mobilnej komunikácie.

Kariérne centrum Schindler

Snažíme sa byť preferovaným dodávateľom v našom odvetví. Hľadáme ľudí, ktorý budú vytvárať veľkú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Chceme vytvoriť miesto pre váš rast a rozvoj v spoločnosti Schindler.


Kariérny rozvojový program Schindler

Vy máte talent. My máme pre vás kariérny plán. V spoločnosti Schindler na miesta vo vedení spoločnosti môžete dosiahnuť.

Pôsobenie v zahraničí

Schindler je globálny hráč, ktorý potrebuje talentovaných a medzinárodne mobilných manažérov, schopných pracovať kdekoľvek a v ktorejkoľvek časti nášho odvetvia. Ponúkame vám možnosť rozvinúť váš talent v rámci medzinárodnej kariéry, s možnosťou postúpiť až do vyššieho manažmentu.