Schindler helps societies expand upward.

We Elevate... Spoločnosť Udržujeme mestský svet v pohybe

Chápeme, že je to všetko prepojené. Do roku 2050 budú dvaja z troch ľudí žiť v mestách. Budú sa spoliehať na výťahy a eskalátory, aby ich udržali v pohybe bezpečnými, efektívnymi a energeticky účinnými spôsobmi, ako sa mestá rozširujú smerom nahor.


Technologická inovácia udržuje Schindler na čele zmeny.

Pozdvihnime svet zajtrajška

Spoločnosť Schindler usilovne pracuje na zlepšení kvality života v mestách prostredníctvom inovácií a technologického pokroku. Potrebujeme však odborníkov - bez ohľadu na ich vek -, aby sme našli odpovede na problémy zajtrajška a pomohli vybudovať plne udržateľný podnik.

So Schindler Ahead znovu vymýšľame celú koncepčnú službu a spoľahlivosť výťahov, eskalátorov a pohyblivých prechádzok.

Inteligentné mestá ako výzva

Pripojte sa k nám a buďte súčasťou budúcich riešení, ako je Schindler Ahead, prvá plne digitálna údržba uzavretých slučiek, pohotovostné služby a informačná platforma na svete. So spoločnosťou Schindler Ahead znovu vymýšľame celú koncepciu služieb a spoľahlivosti prostredníctvom vzdialeného monitorovania, veľkých dát a rozširujúcej sa sady nástrojov a aplikácií priateľských k zákazníkom.

Prispieť k rozvoju inteligentnejších miest a udržať mestský svet v pohybe. Pomôžte nám pozdvihnúť naše mestá a náš svet.

V spoločnosti Schindler sa každý deň zlepšujeme, aby sme lepšie vyhovovali potrebám budov zajtrajška.

Zlepšenie fungovania budov

Každý deň zlepšujeme výkon, pohodlie a energetickú účinnosť všetkých našich systémov. A každý rok registrujeme najmenej 100 patentov na nové technológie a riešenia, aby budovy fungovali lepšie.

Ako to robíme? Investíciou do ľudí, ktorí zostanú verní nášmu sľubu, že budú vždy dôveryhodní, profesionálni a inteligentní. A ktorí majú veľmi silnú túžbu neustále sa zlepšovať každý deň.

Máte odhodlanie neustále zlepšovať svoj vlastný výkon - tiež nám pomáhajte zlepšovať náš.

Náš záväzok voči spoločnosti, našej planéte a budúcim generáciám

Náš záväzok voči spoločnosti, našej planéte a budúcim generáciám

Prostredníctvom technických inovácií a zavedenia digitálnych nástrojov a produktov sa spoločnosť Schindler zaviazala formovať udržateľnú budúcnosť. Aktívne sa snažíme minimalizovať naše využívanie prírodných zdrojov na každom kroku, aby sme zaistili, že budúce generácie budú mať svet, v ktorom sa oplatí žiť.

Naším konečným cieľom je vytvárať hodnotu pre spoločnosť neustálym zlepšovaním kvality mestského života.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
Fax: +421 / 2 32 72 40 00
E-mail: infosk@sk.schindler.com