Schindler Diversity

Rôznorodosť

Schindler má viac ako 1000 pobočiek po celom svete a zamestnáva ľudí rôznych národností a etnického pôvodu. Vytvorením kultúry v ktorej sú naši zamestanci rešpektovaní a oceňovaní za ich široké znalosti a nápady môžeme lepšie poslúžiť našim zákazníkom a dosiahnuť naše ciele.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com


Snažíme sa vytvoriť pracovné prostredie bez akejkoľvek diskriminácie. Od našich zamestnancov očakávame dodržiavanie vysokých etických štandardov, vrátane rešpektovania práv a dôstojnosti ostatných.

Vytvárame flexibilné pracovné prostredie - vrátane pracovných pozícií na čiastočný pracovný úväzok - aby sme maximálne využili potenciál našich zamestnancov.