Bezpečnosť Schindler

Bezpečnosť Schindler

Bezpečnosť je pre spoločnosť Schindler zásadnou hodnotou. Je súčasťou všetkých našich výrobkov a služieb, rovnako tak aj spôsobu akým pracujeme. Pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie tých, ktorí pre nás pracujú, nerobíme kompromisy.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Bezpečnosť

Viac ako 58.000 zamestnancov spoločnosti Schindler sa podieľa na tom, že naše výťahy a eskalátory každý deň použije viac ako jedna miliarda ľudí. Bezpečnosť každého z našich zákazníkov a zamestnancov je vždy na prvom mieste. 

Sme presvedčení, že všetkým úrazom, nehodám a chorobám z povolania je možné predísť a v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia sa snažíme dodržiavať tú najvyššiu úroveň.

Naša kultúra bezpečnosti je založená na zásadách prevencie, uvedomení si rizík, trvalého zlepšovania a dodržiavania dôkladne vyvinutých postupov. V otázkach bezpečnosti a efektivity sme v uplynulom období dosiahli výrazný pokrok. Vzhľadom k povahe nášho podnikania naši zamestnanci pracujú samostatne. Naša kultúra bezpečnosti preto môže byť plne účinná iba vtedy, keď sa s ňou každý stotožní a príjme ju za svoj postoj.

Všetky spoločnosti v rámci Schindler Group, pracujúce v odbore výťahov a eskalátorov, musia dodržiavať príslušné právne predpisy. Takto si to vyžadujú zásady a bezpečnostné normy spoločnosti Schindler.