Ako sa správame

Spoločnosť Schindler dnešných dní je vedená svojim záväzkom ku tradičným kľúčovým hodnotám, ako je služba pre zákazníkov, kvalita a bezpečnosť, ruka v ruke s kľúčovými silnými stránkami, ako je kreativita, inovácie pre prinášanie inteligentných riešení, aby sme naplnili potreby zákazníkov.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com


Bezpečnosť

Viac ako 58.000 zamestnancov spoločnosti Schindler sa podieľa na tom, že naše výťahy a eskalátory každý deň použije viac ako miliarda ľudí. Bezpečnosť každého z našich zákazníkov a zamestnancov je vždy na prvom mieste. 

Tvoríme hodnoty pre zákazníkov

Ako spoločnosť, poskytujúca služby, sa spoliehame na našu silnú orientáciu na zákazníka, ktorá tvorí základ návrhu a dodávky všetkých výrobkov a služieb, rovnako ako neustálej optimalizácie interných procesov našej spoločnosti. 

Hodnoty našej spoločnosti

Záväzok k rozvoju našich zamestnancov

Záväzok spoločnosti Schindler byť vnímaný ako dôveryhodný partner pre svojich zákazníkov je možné dosiahnuť len prostredníctvom talentovaných, angažovaných a schopných zamestnancov. Rozvíjame našich ľudí tak, aby efektívne porozumeli potrebám našich zákazníkov a nachádzali tie najefektívnejšie riešenia pomocou našich novátorských produktov a servisného portfólia.

Povzbudzujeme našich ľudí na všetkých úrovniach našej organizácie aby rozvíjali svoje vodcovské schopnosti a schopnosti prijímať rozhodnutia, tak aby vytvárali úspešnú budúcnosť našej spoločnosti. Schindler vytvára kultúru, kde nadšenie, ambície a spolupráca tvoria princípy konania a správania svojich ľudí. 

Poctivosť a dôvera

Všetci naši zamestnanci, bez ohľadu na svoju pracovnú pozíciu, funkciu alebo miesto pôsobenia, dodržujú etický kódex spoločnosti Schindler. Schindler podporuje otvorené vzťahy medzi svojimi zamestnancami a aj s našimi zákazníkmi, naplnené dôverou. 

Kvalita

Schindler sa snaží vnášať skutočnú švajčiarsku kvalitu nie iba do návrhu produktov, ale aj do ich inštalácie, servisu, údržby a modernizácií. Naša viac ako storočie dlhá história a skúsenosti v dodávaní skutočných hodnôt nie je ničím iným ako výsledkom našej schopnosti dodávať spoľahlivé riešenia.