Schindler is home to over 65,000 employees around the world.

We Elevate... Fakty a čísla Schindler podľa čísel

Naša je rozmanitá a globálna pracovná sila s viac ako 65 000 zamestnancami - vždy však existuje priestor pre jedného. Či už hľadáte kariéru ako profesionál v oblasti služieb alebo sa usilujete o vedúcu úlohu, svoje miesto nájdete v Schindler.


Every day, Schindler moves multitudes of people around the world.

Globálna stopa

Máme sieť viac ako 1 000 pobočiek a viac ako 100 krajín. Táto sieť nám umožňuje splniť náš sľub, že našich zákazníkov postavíme do centra všetkého, čo robíme. Fyzická prítomnosť na kľúčových miestach nám pomáha lepšie porozumieť miestnym podmienkam a reagovať na jedinečné potreby.

Výročná správa

Náš príjem v roku 2019 bol 11 271 miliónov CHF s nasledujúcim regionálnym rozdelením:

 • 29% Severná a Južná Amerika
 • 44% EMEA
 • 27% Ázia a Pacific

Megatrendy v urbanizácii a demografických zmenách poháňajú náš rast vďaka neustálemu dopytu po najnovšej technológii výťahov a eskalátorov.

Schindler’s annual revenue is split according to three global regions.
We elevate our employees at Schindler.

Zamestnanci spoločnosti Schindler

 • V roku 2019 sme okrem iného zamestnávali viac ako 65 000 ľudí v týchto odvetviach:
 • Technická podpora
 • Projekcia
 • BOZP
 • Marketing and Predaj
 • Nákup
 • Financie
 • Právne služby
 • Oddelenie kvality
 • Ľudské zroje
 • ...

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
Fax: +421 / 2 32 72 40 00
E-mail: infosk@sk.schindler.com