At Schindler we’re elevating the world of tomorrow.

We Elevate... Mestá
Expert na mestskú mobilitu

Našou úlohou v spoločnosti Schindler je udržať mestá po celom svete v pohybe.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com