Mestská mobilita Schindler

Vedúci pracovník

Naši vedúci pracovníci sa venujú plánovaniu, riadia svojich ľudí a dosahujú výsledky.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Od všetkých našich vedúcich pracovníkov očakávame vytváranie a udržiavanie bezpečného pracovného prostredia, ktoré je v súlade s našimi hodnotami a ktoré podporuje naše pokračujúce obchodné úspechy.

Naše zásady pre prácu vedúcich pracovníkov popisujú kľúčové spôsoby správania, ktoré očakávame od našich vedúcich pracovníkov. Toto je základom pre posudzovanie kvality práce vedúcich pracovníkov, ich výber a rozvoj.

Rozvojový pohovor s každým pracovníkom sa vykonáva každoročne a podporuje dialóg medzi zamestnancom a jeho nadriadeným. Stanovujú sa pri ňom rozvojové aktivity pre zamestnancov, a to aj tie na rozvoj vodcovských schopností zamestnanca.

Príležitosti na rozvoj vodcovských schopností, ako sú rôzne tréningové programy, špeciálne projekty, medzinárodné pôsobenia, rotácia na pracovných pozíciách atď., sú k dispozícii pre zamestnancov na všetkých úrovniach v spoločnosti Schindler, tak aby mohli rásť vodcovské a riadiace schopnosti zamestnanca.