Preparation yields success when applying for a job at Schindler.

Vaša žiadosť Urobte ďalší krok

Keď sa rozhodnete podať prihlášku, postupujte podľa týchto užitočných rád, aby ste vynikli.


Príprava je kľúčová

Vaša prihláška je vaša príležitosť urobiť trvalý prvý dojem. Umožňuje vám odhaliť, kým skutočne ste, a predstaviť sa potenciálnemu budúcemu zamestnávateľovi. Žiadosť by mala pozostávať z motivačného listu, životopisu a referenčných listov.

Buďte pripravení

Dozviete sa čo najviac o spoločnosti Schindler. Vždy si všimneme tých, ktorí sa dobre pripravujú. Zamyslite sa nad tým, aké sú vaše aktíva a kariérne ciele v súlade s našimi. Povedzte nám, prečo uspejete v našej organizácii.

Buďte sami sebou

Ukážte nám, že tlak na pohovore dokážete zvládnuť tým, že ste sami sebou. Ak nepoznáte odpoveď na otázku, nepredstierajte, že áno. Najdôležitejšie je byť čestný a pravdivý. Toto sú hodnoty spoločnosti Schindler a hľadáme ich u ľudí, ktorých zamestnáme.

Prezenujte sa

Budete pozvaní na pohovor na základe vašej kvalifikácie. Možno ste však mali cenné skúsenosti, ktoré priamo nesúvisia s pozíciou. Pokúste sa nájsť zaujímavé príklady zručností a znalostí, ktoré ste získali počas svojej kariéry a ktoré vám pri pohovore pomôžu.

Príprava

Môžete sa pripraviť pomocou online zoznamov typických otázok na pohovor. Odpovedzte na tieto otázky nahlas pred zrkadlom alebo s priateľom alebo príbuzným. Môžete si dokonca zaznamenať svoje odpovede a sledovať, ako ste to urobili. Tieto metódy vám pomôžu posúdiť, čo je potrebné zlepšiť, aby váš pohovor prebiehal hladko.

Pýtajte sa

Proces prijímania zamestnancov je dialóg, takže ak chcete vedieť, kto sme a čo robíme, váš pohovor je ten správny čas. Kladením otázok nielen zhodnotíte, či je spoločnosť Schindler tým správnym miestom na úspech, ale zároveň nám ukazuje, že sa radi učíte o našej spoločnosti.

Urobte dobrý dojem

Deň pred uskutočnením pohovoru navštívte miesto rozhovoru, aby ste ho nemali problém nájsť a mohli prísť včas. Oblečte sa primerane a profesionálne. Budeme vás súdiť nielen podľa toho, čo hovoríte, ale aj podľa toho, ako sa prezentujete.

Životopis

Životopis je dokument, ktorý musí zaujať do 30 sekúnd, takže si to zarátajte. Dobre vypracovaný životopis nám tiež dá pocit, kto ste ako človek, ktorý má skúsenosti a záujmy. Nezabudnite, že toto je kľúč, ktorý otvára dvere rozhovoru.

Pri písaní životopisu je potrebné zohľadniť:

 • Pokúste sa urobiť dojem.
 • Životopis by nás mal zaujať, aby sme vás pozvali na pohovor.
 • Premýšľajte o zamestnaní, o ktoré sa uchádzate, a uveďte svoje zručnosti a skúsenosti.
 • Uveďte vaše vlastnosti pomocou príkladov a podporných detailov.
 • Napíšte to jednoducho (maximálne dve strany) a dobre štrukturované.

Kľúčové informácie, ktoré zvyčajne obsahuje životopis sú:

 • Osobné údaje a kontaktné informácie
 • Krátky úvod, kde stručne popíšete, čo nám viete ponúknuť
 • Vzdelanie
 • Pracovné skúsenosti
 • Osobné záujmy
 • Oládanie jazykov
 • Referencie

Motivačný list

V niektorých krajinách je štandardom, že k žiadosti priložíte motivačný list. Aj keď sme presvedčení, že životopis by mal sám za seba zdôrazňovať vašu vhodnosť pre konkrétnu pozíciu, mohlo by byť rozumné použiť motivačný list, ktorý vám pomôže vysvetliť vašu motiváciu uchádzať sa o zamestnanie, váš záujem o pozíciu, o ktorú sa uchádzate, a zdôrazniť, ako nám môžete pomôcť uspieť. Pokúste sa vytvoriť priame spojenie spájajúce vaše kľúčové zručnosti, skúsenosti a kompetencie so zručnosťami potrebnými pre pozíciu, o ktorú sa zaujímate ... a buďte presvedčiví!

 • Pripojte motivačný list, aby ste ukázali svoju osobnosť a záujem o našu spoločnosť.
 • Ukážte nám, ako úzko súvisí váš profil s požiadavkami pozície.
 • Predstavte kľúčové míľniky svojej kariéry, ktoré ilustrujú, ako môžete s nami uspieť..
 • Ak ste absolventom, povedzte nám o svojich mimoškolských aktivitách

Nezabudnite, aby to bolo krátke krátke a treba ísť priamo k veci ... Veľa šťastia!


Zastavte sa na našej stránke vyhľadávania pracovných ponúk a pozrite si dostupné pracovné príležitosti v spoločnosti Schindler.

Schindler Job Portal