Mestská mobilita Schindler

Práca v kancelárii

Tvorbu pridanej hodnoty pre našich zákazníkov môžete podporovať rozvojom svojej kariéry na ktorejkoľvek z nasledujúcich pracovných pozícií.

Finančné oddelenie

Pri práci na našom finančnom oddelení budete prispievať k napĺňaniu požiadaviek na tri hlavné definované funkcie nášho účtovného tímu - riadenie finančných zdrojov spoločnosti, zabezpečovanie vysokej kvality a efektívnych účtovných/kontrolingových procesov, a v neposlednom rade riadenie plánovania a kontroly našich činností.

Ľudské zdroje

Pri práci pre tím ľudských zdrojov budete podporovať jednotlivých riadiacich pracovníkov a zamestnancov. Budete pomáhať našej činnosti vyhľadávaním angažovaných a vysoko kvalitných ľudí. Ľudské zdroje majú k dispozícii systémy, nástroje a procesy, ktoré efektívne fungujú pri podpore našej činnosti a pri férovom jednaní so všetkými zamestnancami.