Mestská mobilita Schindler

Práca na pobočke

Hodnoty pre našich zákazníkov môžete priamo vytvárať rozvojom svojej kariéry na ktorejkoľvek z nasledujúcich pracovných pozícií.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Práca na pobočke

Ako náš kolega, pracujúci na niektorej z pobočiek, budete plniť každodenné úlohy na pobočke, kde budete pracovať. Toto bude zahŕňať využívanie zdrojov a know-how Schindler s orientáciou na trh, na napĺňanie spokojnosti zákazníkov, maximálny profit, zároveň aj bezpečnosť, angažovanosť a rozvoj zamestnancov.


Existujúce inštalácie, Modernizácie, Nové inštalácie

Pri práci pre Existujúce inštalácie (EI), Modernizácie (MOD) a Nové inštalácie (NI) sa budete sústreďovať na identifikovanie potrieb zákazníkov pre každú časť trhu, definovanie predajných stratégií, riadenie produktov a ich funkcie, tak aby rástla spokojnosť zákazníkov, efektivita a profit.


Technická podpora

Kariéra v našom oddelení Technickej podpory vás posúva priamo do prvej línie našej práce. Budete sa podieľať na tvorbe špičkových technických riešení, realizácii znamenitých metód a procesov pri inštalácii a výkone servisu. Budete pomáhať vašej pobočke zabezpečovať tú najvyššiu úroveň školení priamo v teréne, dokumentácie a technickej certifikácie, rovnako ako špičkovú podporu v teréne pri komplexných technických úlohách.