Mestská mobilita Schindler

Koho hľadáme

Snažíme sa byť preferovaným dodávateľom v našom odvetví. Hľadáme ľudí, ktorý budú vytvárať veľkú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Chceme vytvoriť miesto pre váš rast a rozvoj v spoločnosti Schindler. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Všetci poznáme a rešpektujeme hodnoty Schindler. Naši vedúci pracovníci plánujú, zapájajú svojich ľudí a dosahujú výsledky. Všetci spoločne pracujeme na tom, aby sme prinášali pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. 

Pracovné príležitosti v spoločnosti Schindler oslovujú široké spektrum ľudí s rozličnými predpokladmi, skúsenosťami a vzdelaním. Technické vedomosti a obchodné zručnosti vám môžu pomôcť pri dobrom štarte u nás.