You can make a difference at Schindler.

We Elevate... Vás
Potrebujeme tích najlepších

Máte talent, ambície a víziu, aby ste nám pomohli pozdvihnúť zajtrajší svet?

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com