Mestská mobilita Schindler

Koho hľadáme

Snažíme sa byť preferovaným dodávateľom v našom odvetví. Hľadáme ľudí, ktorý budú vytvárať veľkú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Chceme vytvoriť miesto pre váš rast a rozvoj v spoločnosti Schindler. 

Všetci poznáme a rešpektujeme hodnoty Schindler. Naši vedúci pracovníci plánujú, zapájajú svojich ľudí a dosahujú výsledky. Všetci spoločne pracujeme na tom, aby sme prinášali pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. 

Pracovné príležitosti v spoločnosti Schindler oslovujú široké spektrum ľudí s rozličnými predpokladmi, skúsenosťami a vzdelaním. Technické vedomosti a obchodné zručnosti vám môžu pomôcť pri dobrom štarte u nás.