Pridružite se nam

Nenehno iščemo strastne in zavzete ljudi z energijo in zagnanostjo za ustvarjanje odnosov in mrež. Pri Schindlerju boste našli visoko motivacijsko in angažirano delovno okolje, v katerem boste lahko rastli kot posameznik in ki vam bo omogočalo načrtovati svojo kariero. Pridružite se nam še danes.


Privabljanje in ohranjanje najboljših kadrov

Privabljanje in ohranjanje najboljših kadrov

Svojo strategijo in poti iskanja kadrov prilagajamo potrebam lokalnega trga. Naše lokalne podružnice si prizadevajo za visoko prepoznavnost z dejavnostmi trženja delodajalca.

Zaposlenim plačujemo pošteno in plačilo redno primerjamo z drugimi, da bi bili konkurenčni na lokalnem trgu.

S strukturiranimi in raznolikimi kariernimi priložnostmi ter s posebnimi programi pomagamo zaposlenim doseči njihov polni potencial.


 Spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije

Spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije

Od svojega vodstva pričakujemo, da med vsemi zaposlenimi ustvarja kulturo odprtega, dvosmernega dialoga in komunikacije ter se odziva na konstruktivne povratne informacije.

Svoje zaposlene spodbujamo, da komunicirajo in zagotavljajo povratne informacije. Za seznanjanje vseh delavcev s poslovnimi cilji, strategijami in z rezultati potekajo redni sestanki zaposlenih. Za informiranje zaposlenih so na voljo lokalni bilteni, intranetne strani in številni drugi kanali.


 Varno, raznoliko in trajnostno delo

Varno, raznoliko in trajnostno delo

Varnost naših zaposlenih je temeljna vrednota in je vedno naša prva skrb. Ključna elementa filozofije naše skupine sta enake možnosti in raznolikost delovne sile.

Svoje ambicije glede ljudi, planeta in uspešnosti smo opredelili v okviru svojega trajnostnega okvira. Nenehno izboljšujemo energetsko učinkovitost svojih izdelkov in zmanjšujemo okoljski odtis svojega poslovanja.


Ustvarjanje in vzdrževanje visoke angažiranosti zaposlenih

Ustvarjanje in vzdrževanje visoke angažiranosti zaposlenih

Prepričani smo, da je glavni dejavnik angažiranosti naših zaposlenih naše vodstvo; od njega pričakujemo, da bo med družbami in zaposlenimi ustvarjalo zaupanje.

Na vsaki dve leti izvedemo anketo, s katero merimo angažiranost zaposlenih, in si prizadevamo, da bi bili v vseh državah, v katerih delujemo, na ravni visokoučinkovitih družb. Naši programi nagrajevanja zaposlenih na ravni skupine in družb so namenjeni proslavljanju ustvarjanja vrednosti.


Razvoj prihodnjega vodstva in funkcionalnega znanja

Razvoj prihodnjega vodstva in funkcionalnega znanja

Naš cilj je, da bi z usposabljanji in napredovanji večino svojih vodstvenih in strokovnih delavcev zaposlili interno.

Vsem zaposlenim, ki si želijo kariernega razvoja, zagotavljamo vidne in prilagodljive karierne poti. Tehnični, poslovni in vodstveni tečaji vsem zaposlenim ponujajo priložnost za razvoj veščin, ki jih potrebujejo za uspeh.


Razvoj prihodnjega vodstva in funkcionalnega znanja

Spodbujane kulture visoke učinkovitosti

Svoje vodstvo spodbujamo, da postavljajo zahtevne cilje, ki so usklajeni z našo poslovno strategijo, in da uspešnost nagrajujejo s priznanji, finančnimi spodbudami in s priložnostmi za napredovanje. Uspešnost ocenjujemo letno, in sicer ne le po tem, kaj je bilo doseženo, ampak tudi, kako je bilo to doseženo.

Od vodstva in zaposlenih pričakujemo, da se s stalnim izboljševanjem učinkovitosti in zagotavljanja storitev našim kupcem osredinjajo na ustvarjanje vrednosti.

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com