Letališče Napoli, Italija

Kot vodja

Naši vodje načrtujejo poslovanje, vključujejo svoje ljudi in dosegajo rezultate.


Od vseh vodstvenih delavcev pri skupini Schindler pričakujemo, da bodo ustvarjali in vzdrževali varno delovno okolje, ki bo skladno z našimi vrednotami in ki bo podpiralo nadaljnji poslovni uspeh.

Vodstveni okvir skupine Schindler opisuje bistvene vidike vedenja, kot ga pričakujemo od svojih vodstvenih delavcev. To je temelj za vse ocenjevanje, izbiro in za razvoj vodstva.

Vodja vsako leto opravi vodstveni pregled delavcev in se z njimi pogovori. Vodja in delavci na tej podlagi določijo ukrepe za izboljšanje vodstvenih sposobnosti delavcev.

Družba Schindler na vseh ravneh zagotavlja priložnosti za razvoj vodstvenega vedenja, kot so: izobraževalni programi, posebne projektne naloge, mednarodne razvojne naloge, rotacija delovnih mest idr.

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com