Schindler varnost

Varnost v Schindlerju

Varnost je temeljna vrednota družbe Schindler. Vključena je v vse naše izdelke in storitve ter v naš način dela. Pri varnosti in zdravju tistih, ki delajo za nas, si ne dovolimo kompromisov.


Varnost

Več kot 60.000 Schindlerjevih zaposlenih neprestano dela, da bi ustregli milijardi ljudi, ki vsak dan uporabljajo naša dvigala in tekoče stopnice. Najpomembnejša je varnost vsakega našega kupca in zaposlenega.

Prepričani smo, da je mogoče preprečiti vse poškodbe, bolezni in nesreče, povezane z delom; prizadevamo si dosegati najvišje standarde varnosti in zdravja.

Naša kultura varnosti temelji na preprečevanju, ozaveščanju o nevarnosti, stalnem izboljševanju in na skladnosti s skrbno zasnovanimi postopki. Pri zagotavljanju varnosti smo hitro napredovali. Zaradi narave naše dejavnosti naši ljudje delajo neodvisno. Naša kultura varnosti bo torej v celoti učinkovita le, če jo bo sprejel za svojo in ravnal skladno z njo vsak zaposleni.

Vse družbe skupine v dejavnosti dvigal in tekočih stopnic morajo biti skladne z veljavno zakonodajo. To zahtevajo naša politika in varnostni standardi skupine.

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com