Schindlerjevi inženirji

Naše vrednote Kako se ravnamo

Današnji uspeh družbe Schindler temelji na predanosti tradicionalnim temeljnim vrednotam, kot so: skrb za stranke, kakovost in varnost, združenimi s ključnimi vrlinami ustvarjalnosti in inovativnosti, s pomočjo katerih uresničujemo inteligentne rešitve, da bi ustrezno izpolnili zahteve kupcev.


Varnost

Več kot 60.000 Schindlerjevih zaposlenih neprestano dela, da bi ustregli milijardi ljudi, ki vsak dan uporabljajo naša dvigala in tekoče stopnice. Najpomembnejša je varnost vsakega našega kupca in zaposlenega.

Ustvarjanje vrednosti za kupca

Kot storitveno podjetje smo pri načrtovanju in dobavi svojih izdelkov in storitev ter nenehnem izboljševanju svojega internega delovanja močno usmerjeni h kupcem.

Predanost razvoju kadrov

Družba Schindler si prizadeva, da bi jo kupci dojemali kot dragocenega partnerja, kar je mogoče dosegati le z nadarjenimi, zagnanimi in usposobljenimi delavci. Svoje zaposlene izobražujemo, da bi učinkovito razumeli potrebe kupcev in jim iz našega inovativnega portfelja izdelkov in storitev ponudili najustreznejše rešitve.

Zaposlene na vseh ravneh organizacije usposabljamo, da bi razvili veščine vodenja in odločanja, s katerimi bodo lahko oblikovali uspešno prihodnost družbe. Družba Schindler neguje kulturo, pri kateri so strast, ambicioznost in sodelovanje osrednje vrline zaposlenih.

Celovitost in zaupanje

Vsi naši zaposleni, ne glede na položaj, funkcijo ali lokacijo, upoštevajo Kodeks ravnanja družbe Schindler. Družba Schindler si prizadeva za odprte in zaupanja vredne odnose med zaposlenimi ter s kupci.

Kakovost

Družba Schindler si prizadeva odražati pristno švicarsko kakovost ne le pri oblikovanju izdelkov, ampak tudi pri dobavi, vzdrževanju in pri posodabljanju. Naša stoletna dediščina in zgodovina ustvarjanja vrednosti ni nič drugega kot posledica naše sposobnosti zagotavljanja zanesljivih rešitev.

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com