Schindler – Splošni pogoji

Dostop do vseh spletnih strani (»Strani«) podjetja Schindler Holding Ltd. In/ali z povezanih družb (»Schindler«) je predmet urejanja sledečih splošnih pogojev (»Splošni pogoji«).
 

1. Dostop in Sprejem

Z dostopanjem do Strani brez vseh omejitev sprejemate te Splošne pogoje. Strani in njihove storitve lahko uporabljate, v kolikor se ravnate v skladu z veljavnimi zakoni in temi Pravnimi pogoji. V kolikor se ne strinjate s temi Splošnimi pogoji, ne nadaljujte na Strani.
 

2. Namen in Uporaba

Vsebina in podatki, objavljeni na Straneh, so na voljo kot informacije zainteresiranim osebam in se lahko uporabljajo zgolj v informativne namene. Podatki o izdelkih in storitvah se lahko nanašajo na geografsko omejena področja in trge. Sklicevanje na produkt ali storitev na Straneh ne pomeni, da tak produkt ali storitev je, ali ostaja ali bo na voljo na vaši lokaciji.
 

3. Brez ponudbe

Nobena vsebina ali podatki, objavljeni na Straneh, se ne smejo šteti, kot da predstavljajo ponudbo s strani družbe Schindler. Schindler si izrecno pridržuje pravico do zavrnitve vsakršne zahteve, podane na podlagi vsebine na Straneh, kot odgovor na ponudbo družbe Schindler.
 

4. Brez odgovornosti

Vsaka odgovornost družbe Schindler za škodo zaradi ali v zvezi z dostopanjem ali/in uporabljanjem Strani je izključena do najširše zakonsko določene mere.

Pod nobenimi pogoji, v skladu z veljavno zakonodajo, družba Schindler ni odgovorna za kakršnokoli naključno, posredno ali posledično škodo, izgubljeni dobiček, pričakovane prihranke, izgubo podatkov, zaradi prekinitve poslovanja, za izgubo dobrega imena, zaradi zahtevkov tretjih strank, škodo zaradi zamude ali kaznovalne odškodnine.

Zlasti družba Schindler ne bo na noben način, v skladu z veljavno zakonodajo, odgovorna za kakršnokoli izgubo zaradi virusov, ki lahko okužijo vaš računalniško opremo ali drugo opremo, ki se po smislu lahko uporablja za dostopanje ali prenašanje kakršnihkoli gradiv s Strani. V kolikor se odločite za prenašanje gradiv s Strani, se tako odločate na lastno odgovornost.
 

5. Brez Garancije

Vsebina in podatki objavljeni na Straneh so na voljo »kot so« in »kot je na voljo« brez vsakih zagotovil in jamstev. Družba Schindler izključuje in se odpoveduje vsem izrecno ali posredno nakazanim zagotovilom in jamstvom, vključno z vsemi z vsemi zagotovili glede trgovske kakovosti ali primernosti za določen namen na Strani, do najširše zakonsko določene mere.

Zlasti družba Schindler ne podaja zagotovil in jamstev, izrecno ali posredno, za pravočasnost, točnost, kakovost, popolnost ali obstoj vsebine in podatkov, objavljenih na Straneh.
Zlasti družba Schindler ne podaja zagotovil ali jamstev, izrecno ali posredno, za tehnično dostopnost, primernost ali brezhibnost Strani.

Zlasti družba Schindler ne podaja zagotovil ali jamstev, da vaša uporaba vsebine in podatkov, objavljenih na Straneh, ne bodo kršili pravic tretjih.
 

6. Pridržek Pravic Intelektualne Lastnine

Zaščita Strani in njihove vsebine s predpisi, ki urejajo intelektualno lastnino, in drugimi predpisi ostane pridržana. Blagovne znamke, logotipi, storitvene znamke in trgovska imena, ki so prikazana na Straneh, so zaščiteni in registrirani.

Vsaka nepooblaščena uporaba podatkov ali vsebine, objavljene na Straneh, in vsako nepooblaščeno reproduciranje, retransmisija ali druga uporaba kateregakoli dela Strani lahko krši pravice intelektualne lastnine, pravice iz blagovne znamke, zasebnost ali druge pravice in ni dovoljena.
Zaprosila za dovolitev reproduciranja ali retransmisije se lahko naslovi na email@schindler.com.
 

7. Povezave

Strani lahko vsebujejo vsebine tretjih strank ali ponujajo povezave na druge spletne strani. Družba Schindler nima nadzora nad drugimi spletnimi stranmi in do spletnih strani tretjih oseb sami dostopate na lastno odgovornost.

Povezave s strani družbe Schindler na druge spletne strani so namenjene zgolj za vašo informiranost in udobje pri uporabi. Družba Schindler ni pregledala nobenih spletnih strani tretjih oseb in spletnih strani, ki vsebujejo povezave do Strani. Družba Schindler ni odgovorna za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani ali drugih spletnih strani, povezanih s Stranmi.

Družba Schindler ni odgovorna za dostopnost takih zunanjih spletnih strani in virov in jih ne podpira in ni pristojna ali odgovorna za nobeno vsebino, proizvode ali druga gradiva, ki so na voljo na zunanjih straneh. Okvirjanje, globoko povezovanje, strganje ipd. katerekoli Strani ni dovoljeno in družba Schindler ni odgovorna za taka dejanja. Za dodatne podrobnosti prosim pojdite na naš Pravilnik o zasebnosti.
 

8. Politika zasebnosti

Internet na splošno ni zavarovano okolje. Vi sprejemate, da je Internet odprta mreža in je lahko dostopna vsakomur. Družba Schindler ravna z osebnimi podatki v skladu z veljavno področno zakonodajo. Za dodatne podrobnosti prosim pojdite na naš Pravilnik o zasebnosti.
 

9. Posebni pogoji uporabe

Dostop do ali uporaba določenih Strani ali delov Strani je lahko predmet posebnih pogojev uporabe. Drugačni pogoji se med seboj dopolnjujejo. V primeru navzkrižja se posebni pogoji uporabe uporabljajo prednostno pred temi Splošnimi pogoji.
 

10. Spremembe Splošnih Pogojev

Družba Schindler lahko na vsak način, ob vsakem času, iz kateregakoli razloga, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji, doda ali odstrani ali na drug način posodobi te Splošne pogoje. Strinjate se s takimi spremembami in ste zavezani tudi s spremenjenimi Splošnimi pogoji, ko uporabljate Strani.
 

11. Posledice

V kolikor ugotovimo, da ste kršili te Splošne Pogoje, lahko nemudoma opravimo korektivne ukrepe, vključno z onemogočanjem vašega dostopa do storitev, ki jih ponuja družba Schindler, in odstranitvijo vseh podatkov in vsebin, ki ste jo dali na Strani, v vsakem trenutku brez obvestila. V kolikor smo utrpeli škodo zaradi vaše kršitve, lahko po lastni presoji terjamo odškodnino od vas.
 

12. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Upoštevajoč prisilne predpise, se za vsako uporabo Strani in vse pravne spore, ki izvirajo iz uporabe ali v zvezi z uporabo, izključno uporablja švicarsko pravo, izključno pa so pristojna sodišča v Hergiswil/Canton Nidwalden, Švica.
 

Zadnjič posodobljeno: Oktober 2016