Schindler – Pravila in pogoji delovanja spleta

Zadnjič posodobljeno: maj 2018

Zahvaljujemo se vam za obisk spletnih strani skupine Schindler, ki pripadajo družbi Schindler Holding, Ltd., in/ali njenim povezanim družbam, ter za izkazano zanimanje za Schindlerjeve proizvode in storitve.


1. Uvod

Dostopanje do in brskanje po kateri koli izmed Schindlerjevih strani sta urejena s temi pravnimi pravili in pogoji za delovanje spleta (“Pravila in pogoji delovanja spleta”), z našo Politiko zasebnosti, s Politiko uporabe piškotkov in z vso veljavno relevantno zakonodajo.


2. Dostop in potrditev oz. sprejem

Z dostopanjem in brskanjem po straneh sprejemate Pravila in pogoje delovanja spleta brez kakršnih koli omejitev ali pogojev. Strani in storitve lahko uporabljate, le če ravnate skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s pravili in pogoji delovanja spleta. Če se ne strinjate z vsebino pravil in pogojev delovanja spleta, nemudoma prenehajte brskanje po straneh.

Schindler ne zagotavlja, da vam bodo strani in vsebina strani vedno na voljo ali da ne bo prihajalo do prekinitev. Dostop do naših strani je mogoč le začasno. Kadar koli in brez predhodnega obvestila lahko opustimo, umaknemo ali prenehamo zagotavljati strani ali del strani ali jih spremenimo. Za to, da naše Strani kadar koli ali zaradi katerega koli razloga niso dostopne (ne glede na to, koliko časa ni mogoče do njih dostopati), ne odgovarjamo. Ravno tako ne prevzemamo odgovornosti za prenos kakršne koli informacije, do katere je prišlo prek strani. Schindler vam ne zagotavlja, da sta kakršno koli elektronsko poslovanje ali elektronska komunikacija popolnoma varna.


3. Namen strani

Vsebina in podatki, ki so objavljeni na straneh, so predstavljeni le kot informacija za vse tiste, ki jih takšne vsebine zanimajo, in se lahko uporabljajo le za namen informiranja. Informacije o proizvodih in storitvah se lahko nanašajo le na določena omejena zemljepisna območja in na določene omejene trge. Navedba posameznega proizvoda ali storitve na straneh ne pomeni, da je ta proizvod ali storitev na voljo v vašem kraju.


4. Kako lahko uporabljate strani

Naše strani lahko uporabljate le za zakonite namene. Naših strani ne smete uporabljati:

  • na kakršen koli način, ki bi predstavljal kršitev veljavne zakonodaje ali uredbe;
  • na kakršen koli nezakonit ali goljufiv način ali način, ki bi imel nezakonit ali goljufiv namen ali učinek;
  • z namenom škodovanja ali poskusa škodovanja mlajšim osebam na kakršen koli način;
  • za pošiljanje ali zavestno prejemanje, nalaganje, shranjevanje, uporabo ali ponovno uporabo kakršnih koli vsebin in materialov, ki niso skladni s temi pravili in pogoji delovanja spleta;
  • za prenos ali za omogočanje pošiljanja neželenih oglasov ali promocijskih materialov ali kakršnih koli drugih oblik nagovarjanja (spam ali neželena pošta) brez soglasja ali pooblastila;
  • za zavesten prenos kakršnih koli podatkov, za pošiljanje ali nalaganje kakršnih koli materialov, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, vohunske programe, dodatke ali kakršne koli druge škodljive programe ali podobne računalniške kode, ki so ustvarjene s tem namenom, da uničijo ali ogrozijo delovanje katerega koli računalniškega programa, opreme ali strani.

Nikoli ne smete poskušati nepooblaščeno dostopati do strani, do strežnika, na katerem se hranijo naše strani, ali do katerega koli drugega strežnika, računalnika ali baze podatkov, ki so povezani s stranmi.

Z uporabo strani tudi soglašate s tem, da v nasprotju s temi pravili in pogoji delovanja spleta ne boste reproducirali, podvajali, kopirali ali naprej prodajali katerega koli dela naših strani; da brez pooblastila ne boste dostopali do strani (ali delov strani) ali na njih na kakršen koli način vplivali, jih poškodovali ali prekinili njihovega delovanja ali delovanja katerega koli dela opreme ali omrežja, na katerem so shranjene naše strani, katerega koli programa, ki ga uporabljamo za zagotavljanje strani, ali katerekoli opreme ali omrežja ali programa, ki ga uporablja oz. katerega lastnik je katera koli tretja oseba.


5. Strani ne vsebujejo ponudb

Nobena izmed vsebin ali informacij, ki so objavljene na straneh, ne predstavlja in se ne more šteti za Schindlerjevo ponudbo. Schindler si v primeru podaje ponudbe izrecno pridržuje pravico do zavrnitve katere koli zahteve v povezavi z dano ponudbo, ki bi temeljila na vsebinah in podatkih, ki se nahajajo na straneh. Naročil za Schindlerjeve proizvode ni mogoče podajati prek strani.


6. Brez odgovornosti

V največjem mogočem obsegu je izključena vsakršna odgovornost Schindlerja za škodo, ki bi nastala zaradi ali v povezavi z dostopom in/ali uporabo strani.

Schindler pod nobenimi pogoji ne prevzema odgovornosti za kakršno koli naključno, posredno ali posledično škodo, izgubo dobička, pričakovanih prihrankov, izgubo podatkov, prekinitev poslovanja, izgubo dobrega imena, zahtevke tretjih oseb, škodo zaradi zamud ali pogodbene kazni.

Schindler še posebej ni odgovoren za kakršno koli izgubo, ki bi bila posledica ali ki bi bila povzročena z virusi, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo ali drugo imetje zaradi tega, ker ste uporabili ali nalagali katero koli izmed vsebin s strani, ali zaradi tega, ker ste dostopali do strani.

Če se odločite, da boste s strani naložili vsebine, to storite na lastno odgovornost.


7. Brez zagotovil 

Čeprav si Schindler v razumno pričakovanem obsegu prizadeva zagotoviti, da so vsebine in podatki točni in ažurni, se lahko zgodi, da strani vsebujejo netočnosti ali tiskarske napake. Vsebina in podatki, ki so objavljeni na straneh, so vam namenjeni v obliki, v kakršni se nahajajo, in so dostopni brez kakršnih koli zagotovil ali prevzemanja odgovornosti s strani Schindlerja. Schindler v največjem mogočem obsegu zavrača in izključuje kakršno koli izrecno ali implicirano zagotovilo o poslovni vrednosti strani ali ustreznosti strani za določen namen.

Schindler še posebej ne zagotavlja ali prevzema odgovornosti (izrecno ali implicitno) za časovnice, točnost, kakovost, popolnost ali obstoj vsebin in podatkov, ki so objavljeni na straneh.

Ravno tako Schindler še posebej ne zagotavlja ali prevzema odgovornosti (izrecno ali implicitno) za tehnično dostopnost in primernost strani ali za to, da bi bile strani brezhibne.

Ravno tako Schindler še posebej ne zagotavlja ali prevzema odgovornosti za to, da vaša uporaba vsebin ali podatkov, objavljenih na straneh, ne bo predstavljala kršitve pravic tretjih oseb.


8. Zaščita pravic intelektualne lastnine

Pridržujemo si pravico do zaščite strani in njihovih vsebin z zakonodajo, ki ureja varstvo avtorskih in drugih sorodnih pravic. Schindler je lastnik ali imetnik licenc za vse pravice intelektualne lastnine na naših straneh in v materialih, ki so objavljeni na straneh. Ta dela, blagovne znamke, logotipi, storitvene znamke in poslovna imena, ki so prikazana na straneh, so registrirana in zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami, ki urejajo zaščito avtorskih pravic po vsem svetu.

Dostop do strani ne vzpostavlja pravice do kopiranja ali uporabe katere koli izmed Schindlerjevih pravic intelektualne lastnine. Kakršna koli nepooblaščena uporaba vsebin ali podatkov, objavljenih na straneh, in kakršna koli reprodukcija, ponovno predvajanje ali drugačna uporaba katerega koli dela Strani lahko pomeni kršitev Schindlerjevih pravic ali pravic tretjih oseb – avtorskih pravic, blagovnih znamk, pravice do zasebnosti, publicitete ali drugih pravic – takšna uporaba ni dovoljena.

Uporaba vsebin naših strani za komercialne namene, brez pridobitve dovoljenja s strani Schindlerja ali dajalcev licence, je prepovedana. Zahteve za reprodukcijo in dovoljenja za ponovno predvajanje lahko naslovite na info.si@schindler.com.


9. Povezave do drugih spletnih strani

Strani lahko vsebujejo vsebine, ki pripadajo tretjim osebam ali povezave do drugih spletišč. Schindler nima nadzora nad temi spletišči, kar pomeni, da do spletnih strani tretjih oseb dostopate na lastno odgovornost. Povezave z naših strani na druge spletne strani so namenjene samo temu, da pridobite informacije in da vam olajšamo dostop do njih. Schindler ne pregleduje nobenih spletnih strani tretjih oseb in spletnih strani, ki vsebujejo povezavo do strani. Schindler ne odgovarja za vsebino nobenih spletnih strani ali za povezave z drugih spletnih strani do strani.

Schindler ne odgovarja za to, da so zunanje spletne strani in zunanji viri na voljo, in tudi ne podpira in ni dogovoren za kakršno koli vsebino, proizvod ali druge materiale, ki so na voljo na teh spletnih straneh. Tako imenovano medijsko okvirjanje, globinsko povezovanje, programsko zbiranje podatkov iz spletnih virov (in podobno) na katere koli izmed strani ni dovoljeno in Schindler ne odgovarja za nobeno izmed tovrstnih ravnanj. Za dodatne informacije, prosimo, preverite našo Politiko zasebnosti.


10. Schindlerjeva Politika zasebnosti 

Na splošno spletišče ne velja za varno okolje. Z uporabo strani potrjujete, da se zavedate tega, da je spletišče odprto omrežje, do katerega lahko dostopa vsak. Schindler osebne podatke obravnava skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za dodatne informacije, prosimo, preverite našo Politiko zasebnosti.


11. Schindlerjeva Politika uporabe piškotkov

S pomočjo piškotkov zbiramo podatke o vaši uporabi strani. Za dodatne informacije o piškotkih in za podrobnosti glede vaše izbire za podajo soglasja za uporabo piškotkov ali glede onemogočanja uporabe piškotkov, prosimo, preverite našo Politiko uporabe piškotkov.


12. Posebni pogoji uporabe

Dostop do ali brskanje po določenih straneh ali delih strani je lahko podvrženo posebnim pogojem uporabe. Različni pogoji se med seboj dopolnjujejo. V primeru konflikta med pogoji posebni pogoji uporabe prevladajo nad Pravili in pogoji delovanja spleta.


13. Spremembe pravil in pogojev delovanja spleta

Schindler lahko kadar koli, zaradi katerega koli razloga in brez predhodnega obvestila po lastni presoji spremeni, doda, odstrani ali na drug način uskladi ta pravila in pogoje delovanja spleta. Kadar koli brskate po straneh, vas te spremembe zavezujejo in ste jih dolžni spoštovati.


14. Posledice kršitev 

Če ugotovimo, da ste prekršili pravila in pogoje delovanje spleta, lahko kadar koli in brez obvestila nemudoma sprejmemo ukrepe za odpravo kršitev, vključno s tem, da vam preprečimo nadaljnjo uporabo storitev, ki jih ponuja Schindler, in z odstranitvijo vseh informacij, podatkov in vsebin, ki ste jih shranili na strani. Če ste nam s kršitvijo povzročili kakršno koli škodo, se lahko po svoji lastni presoji tudi odločimo, da bomo od vas zahtevali povrnitev nastale škode.


15. Veljavno pravo in sodna pristojnost

Ob upoštevanju zavezujočih zakonskih določb se za vsako uporabo strani in za vsak spor, ki izvira iz ali je povezan z uporabo strani, uporablja slovensko pravo in je določena izključna jurisdikcija slovenskih sodišč.


16. Kako nas lahko kontaktirate

Če imate kakršna koli vprašanja ali predloge, ki se nanašajo na pravila in pogoje delovanja na spletu, se, prosimo, obrnite na:

Schindler Slovenija, d. o. o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 1 586 28 00
E-naslov: info.si@schindler.com