Schindlerjeva Politika zasebnosti

Zadnjič posodobljeno: maj 2018

Zahvaljujemo se vam za obisk spletnih strani skupine Schindler, ki pripadajo družbi Schindler Holding, Ltd., in/ali njenim povezanim družbam, ter za izkazano zanimanje za Schindlerjeve proizvode in storitve.


1. Uvodno

Pri Schindlerju si prizadevamo, da spoštujemo zasebnost in varnost naših uporabnikov, strank in dobaviteljev ter njihovih zastopnikov. To se nanaša na vse naše proizvode, storitve, aplikacije in spletne strani, ki jih zagotavlja Schindler Holding, Ltd., in katera koli izmed njegovih povezanih oseb kot upravljavec podatkov skladno s pravili in predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na spletni strani https://www.schindler.com/schindler-in-europe lahko najdete seznam in kontaktne podatke Schindlerjevih upravljavcev podatkov.


2. Namen spletnih strani

Strani vsebujejo informacije o Schindlerju

Strani vsebujejo splošne informacije o Schindlerju, Schindlerjevih proizvodih, rešitvah in storitvah, možnostih zaposlitve ter informacije za vlagatelje.

Na nekaterih straneh se prikažejo posebni obrazci, prek katerih lahko obiskovalci strani zahtevajo dodatne informacije o Schindlerjevih proizvodih in storitvah.

Informacije o obdelavi podatkov, ki se obdelujejo za namene Schindlerjevega zaposlitvenega portala, so predstavljene posebej, še preden se prijavite na zaposlitveni portal. Za dodatne informacije, prosimo, uporabite naslednjo povezavo: https://job.schindler.com/.


3. Namen Politike zasebnosti

Politika zasebnosti vsebuje pojasnilo o tem, kako ob vaših obiskih strani upravljamo in ravnamo z vašimi podatki

Schindler obravnava osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Skladno s tem smo tudi izdali politiko o varstvu zasebnosti na spletu (Politika zasebnosti). Politika opisuje, kako zbiramo in obdelujemo osebne podatke, kadar se i) prijavite ali obiščete strani www.schindler.com ali povezane strani ali ii) kadar se povežete z nami zaradi tega, da uporabite storitve, ki jih Schindler ponuja na straneh.

Politika zasebnosti opisuje vrsto osebnih podatkov, ki jih Schindler zbira od uporabnikov strani, način zbiranja podatkov in namene, za katere Schindler lahko osebne podatke uporablja, deli ali razkrije.

Izraz osebni podatki, ki se uporablja v Politiki zasebnosti, pomeni kateri koli podatek, ki omogoča identifikacijo oz. za katerega je mogoče razumno pričakovati, da bi se lahko uporabil za identifikacijo fizične osebe.

Politika zasebnosti ne predstavlja popolnega opisa obdelave podatkov. V posebnih okoliščinah se lahko uporabljajo tudi druge izjave o varstvu podatkov (ali Splošni pogoji, Pogoji sodelovanja ali drugi podobni dokumenti).

Če nam posredujete osebne podatke drugih oseb

Če nam posredujete osebne podatke drugih oseb (na primer osebne podatke družinskih članov ali sodelavcev), ste odgovorni za to, da zagotovite, da se te osebe seznanijo z izjavo o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke drugih oseb nam lahko posredujete le, če vam to dovolijo in če so osebni podatki pravilni.

Potrditev, da ste seznanjeni s Politiko zasebnosti

Z uporabo strani potrjujete, da vaše osebne podatke lahko skladno s Politiko zasebnosti zbiramo, uporabljamo in razkrijemo. Če se ne strinjate z vsebino Politike zasebnosti, prenehajte uporabo oz. z brskanje po straneh.


4. Kako nas lahko kontaktirate

Če imate kakršno koli vprašanje ali predlog, ki se nanaša na Politiko zasebnosti, na vaše osebne podatke ali na Schindlerjeva pravila o varstvu podatkov, se, prosimo, obrnite na:

Schindler Slovenija, d. o. o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 1 586 28 00
E-naslov: info.si@schindler.com


5. Kako zbiramo in obdelujemo osebne podatke

Kdaj, kako in katere vrste osebnih podatkov zbiramo

Schindler obravnava osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo podatkov. Vaše osebne podatke lahko zbiramo v okviru opravljanja naše dejavnosti, vključno z zbiranjem vaših podatkov v času, ko uporabljate naše strani.

Na nekaterih straneh se prikažejo posebni obrazci, prek katerih lahko obiskovalci strani zahtevajo dodatne informacije o Schindlerjevih proizvodih in storitvah. Kadar podate takšno zahtevo ali kadar Schindlerju elektronsko (na kakršen koli način) posredujete podatke (npr. z uporabo spletnega obrazca za komunikacijo, prek elektronske pošte, z izpolnitvijo ankete za uporabnike, z uporabo obrazca za povratno informacijo, s sodelovanjem v tekmovanju in na druge podobne načine), vas lahko tudi zaprosimo, da nam posredujete določene informacije, vključno z, vendar ne omejeno na kontaktne podatke, kot so na primer vaše ime, naziv, družba, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte ali področje poslovanja.

Zbiramo lahko tudi podatke o vaši napravi in vašem računu

Od vas lahko pridobimo tudi podatke o vaši napravi, vašem uporabniškem ali dobaviteljevem računu in podobne podatke. Skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov se ti podatki v večini primerov obravnavajo kot osebni podatki. Če se odločite, da ne boste razkrili osebnih podatkov, za katere vas zaprosimo, to pomeni, da ne boste mogli pridobiti dostopa do oz. ne boste mogli uporabljati nekaterih delov, storitev ali funkcij strani, mi pa vam ne bomo mogli odgovoriti na vašo poizvedbo.

Samodejno lahko zaznamo tudi določene tehnične informacije

Z brskanjem po naših straneh nam vaš računalnik samodejno razkrije nekatere tehnične in druge informacije, ki jih zabeležimo (kot na primer vaš omrežni naslov, vrsto spletnega brskalnika, spletno stran, s katere ste prišli na našo spletno stran). To jo potrebno zaradi delovanja in varnosti ter zaradi boljšega razumevanje uporabe naših spletnih strani. Prosimo, da v povezavi s tem preverite poglavje 15 Politike zasebnosti z naslovom Piškotki in druga sredstva za identifikacijo.


6. Namen obdelave osebnih podatkov, kategorije osebnih podatkov in pravna podlaga

Prosimo, da ob uporabi naših strani preverite spodnjo preglednico, iz katere je razvidno, za katere namene obdelujemo (uporabljano, hranimo, delimo in podobno) osebne podatke, katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo in pravno podlago za takšno obdelavo.

Namen

Kategorije osebnih podatkov

Pravna podlaga

Kadar se prijavite na novice

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo, da vam pošljemo novice ter da vas seznanjamo o naših proizvodih in storitvah.

Ime in priimek, firma, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, informacija o izdelku ali storitvi, ki ste jo naročili oz. ki vas zanima

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja k temu, da vam pošiljamo novice. Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna za to, da vam lahko posredujemo naše novice. Če tako želite, se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novic.

Kadar podate zahtevo za kontaktiranje

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo obdelavo vaše specifične zahteve in pripravo odgovora na.

Kontaktni podatki in informacije o vaši zahtevi za kontaktiranje

Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna zaradi obravnave vaše zahteve in za pripravo ustreznega odgovora.

Kadar podate medijsko zahtevo

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo obdelavo vaše zahteve in pripravo odgovora na vašo zahtevo.

Kontaktni podatki in informacije o vaši medijski zahtevi

Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna zaradi obravnave vaše zahteve in za pripravo ustreznega odgovora.

 

Kadar oblikujete račun na naših straneh

Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, nam omogočajo, da ustvarimo račun za vas in da z njim upravljamo na naših straneh.

Ime in priimek, firma, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, dodeljena številka vašega računa in vaše izbrano geslo

Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna zaradi delovanja in vzdrževanja vašega računa. Račun lahko kadar koli zaprete.

Kadar se prijavite na delovno mesto

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo obdelavo vaše prijave na delovno mesto.

Za dodatne informacije, prosimo, preverite našo zaposlitveno spletno stran https://job.schindler.com/, za katero veljajo posebna pravila o zasebnosti na spletu.

Kontaktni podatki, vaša pisna prijava, življenjepis in spričevala/diplomeVaše osebne podatke obdelujemo zaradi možnosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Obdelavo izvajamo v okviru posameznih korakov, ki jih je treba izvesti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Kadar v nujnih razmerah pokličete naš klicni center

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo, da v nujnih okoliščinah lahko komuniciramo z vami in da dodelimo sredstva za reševanje. Podrobnosti pogovora lahko snemamo v obsegu, ki ga dopušča zakonodaja.

Ime in priimek, lokacija, telefonska številka, kontaktni podatki, druge informacije, ki so potrebne za odgovor na vaš klic ter za dodelitev sredstev za reševanje.

Vaše osebne podatke obdelujemo za to, da lahko zagotovimo delovanje skladno z zahtevamo za varnost. Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna zaradi tega, da lahko ocenimo nujnost situacije in določimo kraj izvedbe reševanja.

Kadar pokličete naš klicni center zaradi splošnih informacij

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo, da obdelujemo vaše vprašanje in naš odgovor.

Ime in priimek, firma, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o vašem vprašanju in o proizvodu ali storitvi, na katero se vprašanje nanaša.

Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna zaradi obravnave vašega vprašanja in zaradi tega, da lahko pripravimo ustrezen odgovor.

Kadar sodelujete v anketah

Osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo, da pridobimo vaše mnenje o naših proizvodih in storitvah, da ocenimo, analiziramo in izboljšamo naše proizvode in storitve ter da skladno s tem tudi izobražujemo naše zaposlene.

Ime in priimek, firma, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, vaše mnenje o naših proizvodih in storitvah.

Obdelava vaših osebnih podatkov je zakonita, ker je potrebna zaradi upravljanja odnosov z vami in zaradi izboljšanja naših proizvodov in storitev.

7. Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev in ne oblikujemo profilov

Osebnih podatkov, ki jih zbiramo, ne nameravamo uporabljati za to, da bi odločitve lahko sprejemali le na podlagi avtomatizirane obdelave. Poleg tega tudi ne nameravamo avtomatizirano obdelovati vaših osebnih podatkov s ciljem, da bi lahko opredelili vaša osebna stališča.


8. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Pri obdelavi podatkov Schindler ravna tako, da sprejme vse razumne ukrepe, ki so potrebni za to, da se vaši osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za doseganje namenov, določenih s Politiko zasebnosti.

Vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno:

  • za dosego namenov, zaradi katerih jih zbiramo;
  • zaradi izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti, to je med trajanjem posla ali delovnega razmerja (od začetka pogodbenega razmerja, med veljavnostjo pogodbe do prenehanja);
  • zaradi spoštovanja zakonskih obveznosti ali zaradi drugih namenov, ki jih zasledujemo z obdelavo, kakor tudi po izpolnitvi, če je to potrebno zaradi zakonskih zahtev o hranjenju in dokumentiranju podatkov.

Osebne podatke lahko tudi ohranimo:

  • v obdobju, v katerem lahko zoper Schindler vložite zahtevke ali
  • toliko časa, kolikor to od nas zahteva zakonodaja ali
  • če zakonit poslovni interes zahteva njihovo ohranitev (na primer zaradi dokazovanja in dokumentiranja).

Takoj ko vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za nobenega izmed zgoraj navedenih namenov, jih zbrišemo ali anonimiziramo v največji mogoči meri.


9. Prenos osebnih podatkov tretjim osebam (znotraj in zunaj EGA)

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Na podlagi veljavnih pravnih dokumentov ali zahtev, skladno s katerimi smo dolžni ravnati (na primer nalog za preiskavo, sodni poziv in odredba sodišča ali vlade) ali zaradi varovanja naših pravic in naše lastnine, lahko omogočimo dostop do katerega koli podatka (tudi do osebnih podatkov), ki ga je pridobil Schindler. Dostop do teh informacij lahko dopustimo tudi v primeru nujnih razmer, ko je ogrožena fizična varnost.

V primeru sodnega naloga lahko dopustimo tudi dostop do informacij v izjemnih nujnih okoliščinah, ko je ogrožena fizična varnost.

Še več, Schindler si pridržuje tudi pravico do razkritja katere koli informacije, ki jo je pridobil od vas ali o vas, tretjim osebam, kadar je takšno razkritje povezano z združitvijo, s pridobitvijo, stečajem ali s prodajo Schindlerjevega premoženja ali njegova dela.

Vaše osebne podatke delimo z drugimi družbami iz skupine Schindler in s tretjimi osebami, ki niso del skupine Schindler

Celotno obdelavo ali del obdelave vaših osebnih podatkov po tej politiki zasebnosti lahko prenesemo na druge družbe, ki pripadajo skupini Schindler, ali na tretje osebe, s katerimi ima Schindler sklenjene podizvajalske pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Ti podizvajalci so lahko, na primer, družbe, ki opravljajo elektronske marketinške storitve, ponudniki storitev gostovanja, ponudniki storitev za tehnično podporo ali drugi podizvajalci, ki opravljajo katero koli izmed storitev, ki jih potrebujemo.

Podizvajalci bodo osebne podatke obdelovali le za namene, navedene v Politiki zasebnosti in skladno s Politiko zasebnosti. Podizvajalci lahko vaše osebne podatke obdelujejo le na način, na katerega jih lahko obdeluje tudi Schindler.

Vaše osebne podatke lahko prenesemo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGA)

Ker Schindler posluje globalno in je prisoten po vsem svetu, se vaši osebni podatki lahko prenesejo tudi v države, ki zagotavljajo drugačno raven varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavlja država, iz katere ste vaše osebno podatke podali. V primeru prenosa osebnih podatkov v državo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGA) Schindler sistematično poskrbi za to, da z ustreznimi zaščitnimi ukrepi tudi v tej državi zagotovi ustrezno raven zaščite osebnih podatkov (na primer z izbiro takšnih pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov, ki imajo pridobljen certifikat ‘Privacy Shield’, ali z uporabo standardnih pogodbenih klavzul o obdelavi osebnih podatkov, ki so usklajene s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je določila Komisija EU). O načinu zagotavljanja ustrezne ravni zaščite lahko zahtevate dodatne informacije (vključno s kopijami, če je to potrebno) na način, da stopite v stik s Schindlerjem. Kontaktni podatki so navedeni spodaj.

Vaših osebnih podatkov ne tržimo

Razen v primerih, ko je to drugače določeno v politiki zasebnosti ali v drugih izjavah o varovanju podatkov, ki se uporabljajo v določenih okoliščinah, ne prodajamo in ne trgujemo z vašimi osebnimi podatki, ne dovoljujemo njihove uporabe in ne posojamo vaših osebnih podatkov tretjim osebam, ki niso del skupine Schindler.


10. Vaše pravice

Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov in kako lahko uveljavljate druge pravice

Skladni z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, imate zagotovljene vse ali nekatere izmed spodaj navedenih pravic. Te pravice lahko izvršujete tako, da zahteve posredujete na naslov info.si@schindler.com.

V primeru podaje zahteve boste morali vključiti svoje osebne podatke in omogočiti identifikacijo (na primer s tem, da priložite kopijo osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja). Če zahtevo poda druga oseba namesto vas in pri tem ne predloži dokazila o tem, da je takšna zahteva zakonito podana v vašem imenu, bo takšna zahteva zavrnjena.

Schindler lahko zavrne vse pretirane oz. čezmerne zahteve in zahteve, ki predstavljajo zlorabo pravic.

Izvrševanje nekaterih izmed spodaj navedenih pravic je lahko omejeno v primerih, kadar ima Schindler močnejši interes ali zakonsko obvezo, da nadaljuje obdelavo vaših osebnih podatkov.

1. Pravica dostopa do osebnih podatkov in prenosljivosti osebnih podatkov

Pravica dostopa vam omogoča, da lahko pridobite potrditev o tem, ali Schindler v povezavi z vami obdeluje osebne podatke, in če je to tako, dostop do osebnih podatkov in pridobitve kopije. Za dodatne kopije, ki jih zahtevate, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino.

V povezavi z nekaterimi vrstami podatkov imate lahko tudi pravico do prejema osebnih podatkov v povezavi z vami.

2. Pravilnost podatkov: pravico do popravka in pravica do izbrisa

Pravica do popravka vam omogoča, da zahtevate popravo ali izbris svojih osebnih podatkov, pod pogojem, da so za takšno zahtevo izpolnjeni zakonski pogoji. Pravica do izbrisa je podvržena različnim izjemam, še posebej v primeru, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi obstoja sodnega spora ali izpolnjevanja zakonskih obveznosti glede hranjenja osebnih podatkov.

3. Omejitve obdelave: pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica do umika soglasja

Pravica do omejitve obdelave vam omogoča, da lahko zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov v povezavi z vami, če se podatki obdelujejo le zaradi našega zakonitega interesa ali zaradi zakonitega interesa tretje osebe, razen če za upravičenost obdelave vaših osebnih podatkov lahko dokažemo obstoj prevladujoče pravne podlage.

V povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja imate lahko pravico, da kadar koli podate ugovor zoper takšno obdelavo.

Kadar koli je obdelava osebnih podatkov vezana na vaše soglasje, imate lahko pravico, da soglasje kadar koli umaknete (vendar s tem ne vplivate na obdelavo osebnih podatkov, ki je bila izvedena pred umikom soglasja).

4. Pravica do pritožbe na nadzorni organ

Lahko imate pravico do vložitve pritožbe na nadzorni organ, še posebej na organ, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, ali na organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad Schindlerjem, in sicer:

Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 1 230 9730
Št. faksa: +386 1 230 9778
Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si
Spletna stran: https://www.ip-rs.si/


11. Kako varujemo vaše osebne podatke

Varnost in zaupnost vaših osebnih podatkov

Predani smo temu, da zagotavljamo, da so vaši osebni podatki varni. S tem namenom smo sprejeli pravila, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti. Sprejeli in uvedli smo tudi tehnične ukrepe, s katerimi preprečujemo, da bi v povezavi z vašimi osebnimi podatki, nad katerimi imamo nadzor, prihajalo do nepooblaščenih dostopov, neprimernih načinov uporabe ali razkritij, nepooblaščenih sprememb osebnih podatkov, nezakonitega uničevanja ali naključne izgube osebnih podatkov.

Vsi naši zaposleni, partnerji, svetovalci, delavci in pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov (torej vsi tisti, ki vaše osebne podatke obdelujejo za nas in za namene, ki so navedeni zgoraj), ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov in sodelujejo v postopku obdelave vaših osebnih podatkov, so dolžni spoštovani zaupnost podatkov.


12. Osebni podatki otrok

Osebnih podatkov ne pridobivamo od otrok

Schindler ne pridobiva podatkov od otrok. Če se Schindler seznani s tem, da je osebne podatke pridobil od otroka, bo sprejel vse razumne ukrepe za odstranitev teh podatkov iz svojih datotek.


13. Povezave do drugih spletnih strani

Omogočimo lahko tudi dostop do spletnih strani, ki niso Schindlerjeve spletne strani

Politika zasebnosti velja le za strani in ne velja za spletne strani, ki so v lasti tretjih oseb. Na naših Straneh lahko omogočimo povezavo do spletnih strani tretjih oseb, za katere menimo, da bi bile zanimive tudi za vas, vendar pa vam zaradi načina delovanja spleta na spletnih straneh tretjih oseb ne moremo zagotoviti spoštovanja standardov varovanja zasebnosti. Ravno tako tudi ne prevzemamo odgovornosti vsebine spletnih strani tretjih oseb. Standarde varovanja zasebnosti in odgovornost za vsebino spletnih strani zagotavljamo in prevzemamo le v povezavi s Schindlerjevimi spletnimi stranmi.

Politika zasebnosti ni namenjena temu, da bi veljala oz. se uporabljala na kateri koli drugi povezani spletni strani, ki ni Schindlerjeva spletna stran. Kadar koli kliknete na povezavo do drugih spletnih strani, morate biti pozorni in prebrati politiko zasebnosti, ki velja za spletno stran, ki jo obiščete.


14. Uporaba vtičnikov za družbena omrežja

Kako uporabljamo zaznamke oz. bližnjice za uporabo v družbenih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Google+ ali LinkedIn)

Če uporabljate zaznamke za uporabo v družbenih omrežjih, na ta način tem omrežjem pošiljate podatke, ki jih je mogoče identificirati. Kakršni koli komentarji ali dejavnosti, ki jih podajo oz. naredijo osebe, ki uporabljajo zaznamke oz. bližnjice, niso pod nadzorom Schindlerja oz. jih Schindler ne vzpodbuja, zaradi česar Schindler tudi ni odgovoren za takšne izjave in dejanja. Osebe, ki delijo Schindlerjeve vsebine prek zaznamkov v družbenih omrežjih, niso pooblaščene za dajanje izjav v imenu Schindlerja niti za zastopanje Schindlerja. Mnenja in stališča teh oseb je treba obravnavati kot izključno njihova osebna mnenja in stališča in ne kot mnenja ali stališča Schindlerja.

Politika zasebnosti ni namenjena temu, da bi veljala oz. se uporabljala na kateri koli drugi povezani spletni strani, ki ni Schindlerjeva spletna stran. Kadar koli kliknete na povezavo do drugih spletnih strani, morate biti pozorni in prebrati politiko zasebnosti, ki velja za spletno stran, ki jo obiščete.

Določbe iz Schindlerjevih Pogojev in Politike zasebnosti, ki se nanašajo na povezave do drugih spletnih strani, veljajo tudi za zaznamke, ki se uporabljajo v družbenih omrežjih.

Spletne strani tretjih oseb in platforme družbenih omrežij lahko zbirajo vaše osebne podatke

Če uporabljate zaznamke za uporabo v družbenih omrežjih, na ta način tem omrežjem pošiljate podatke, ki jih je mogoče identificirati. Kakršni koli komentarji ali dejavnosti, ki jih podajo oz. naredijo osebe, ki uporabljajo zaznamke oz. bližnjice, niso pod nadzorom Schindlerja oz. jih Schindler ne vzpodbuja, zaradi česar Schindler tudi ni odgovoren za takšne izjave in dejanja. Osebe, ki delijo Schindlerjeve vsebine prek zaznamkov v družbenih omrežjih, niso pooblaščene za dajanje izjav v imenu Schindlerja niti za zastopanje Schindlerja. Mnenja in stališča teh oseb je treba obravnavati kot izključno njihova osebna mnenja in stališča in ne kot mnenja ali stališča Schindlerja.

Politika zasebnosti ni namenjena temu, da bi veljala oz. se uporabljala na kateri koli drugi povezani spletni strani, ki ni Schindlerjeva spletna stran. Kadar koli kliknete na povezavo do drugih spletnih strani, morate biti pozorni in prebrati politiko zasebnosti, ki velja za spletno stran, ki jo obiščete.


15. Piškotki in druga sredstva za identifikacijo

Kaj je piškotek

Piškotek je majhna datoteka, ki jo spletne strani, ki jih obiščete, prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Glavni namen piškotkov je, da omogočajo delovanje spletnih strani ali učinkovitejše delovanje spletnih strani pa tudi za to, da zagotavljajo informacije lastnikom spletnih strani.

Kako uporabljamo piškotke

Naše spletne strani uporabljajo piškotke in druga orodja za identifikacijo in lokalno shranjevanje (v nadaljevanju jih skupno imenujemo piškotki). Piškotki nam omogočajo, da vas ločimo od drugih uporabnikov naših spletnih strani. To nam pomaga, da vam lahko ponudimo boljšo izkušnjo brskanja po naših spletnih straneh in spletnih straneh našega omrežja, ravno tako pa nam omogoča, da izboljšamo spletne strani in storitve.

Več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo na naših straneh, lahko preberete v Politiki uporabe piškotkov.


16. Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da kadar koli po svoji lastni presoji spremenimo, dodamo ali odstranimo dele politike zasebnosti. O vsaki takšni spremembi vas bomo obvestili skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.