BIT Center

Hotel Wud velja za inovativen, trajnostno usmerjen hotel, ki se ponaša s sloganom prvega lesenega hotela v Ljubljani.


Pravokotna stavba se dviga v treh etažah, katero dopolnjuje igriva postavitev posameznih balkonskih niš različnih globin. Osnovni obris stavbe je oblečen v temnejši fasadni ovoj z vertikalnimi elegantnimi lesenimi elementi. Viden lesen strop v posameznih sobah prikazuje primarno leseno konstrukcijo objekta, ki obogati minimalizem notranje opreme.Hotel WUD bo pomembno prispeval k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma in udobju hotelskih gostov, k čemur pripomore tudi Schindler dvigalo tipa S3300, katerega zunanjost bogati lesena zasnova.

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com