Kontakt


Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13, 
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com