Posodobitev in zamenjava dvigal, ter tekočih stopnic

Zamenjava in posodobitev dvigal, tekočih stopnic in trakov.

Obstoječa dvigala in tekoče stopnice  lahko v celoti zamenjamo ali pa jih delno posodobimo tako, da bodo izpolnjevala sodobne zahteve. Zamenjava ali posodobitev poveča funkionalnost in ustvari dodano vrednost objekta, hkrati pa se dvigne zanesljivost in energteska učinkovitost dvigal ali tekočih stopnic.


Zamenjava ali posodobitev?

Dotrajana, zastarela in slabo vzdrževana dvigala se zelo pogosto kvarijo in ustavljajo, uporaba pa postaja vedno bolj tvegana, potniki pa pogosto ostanejo ujeti v dvigalo. Dotrajana in zastarela dvigala običajno zaznamuje neučinkovita poraba energije, poleg tega pa se običajno tudi zelo nestetska. 

Posodobitev je smiselen ukrep takrat, ko okvare postanejo prepogoste. Posodobitev predstavlja korak naprej od standardnega vzdrževanja, saj so problematični deli zamenjani s sodobnimi komponentami. Tako dvignemo zanesljivost, varnost in učinkovitost delovanja, hkrati pa zmanjšamo tveganja za okvaro ali ustavitev delovanja. Z uporabo sodobnih komponent zagotovimo dolgoročno razpoložljivost rezervnih delov, ter tako zagotovimo dolgoletno podporo.

Zamenjava postane smiselna pri starejših obstoječih napravah, ko obstoječa dvigalo ali tekoče stopnice dosežejo določena leta. Pri starejših napravah je strošek potrebnih posodobitev primerljiv ali celo višji od stroška vgradnje nove naprave. Popolna zamenjava pa prinaša povsem novo opremo, učinkovito, tiho in varno delovanje, estetiko, prilagodljivost, ter brezskrbno dolgoletno delovanje. 


Zamenjava dvigal, tekočih stopnic in trakov

Zamenjava dvigal in tekočih stopnic predstavlja ugodno in učinkovito rešitev za naprave v obstoječih stavbah. V Schindlerju ponujamo zamenjavo s standardnimi napravami ali z napravami prilagojenimi zamenjavi obstoječih naprav. 

Posodobitev dvigal, tekočih stopnic in trakov

Posodobitev dvigal in tekočih stopnic omogoča zamenjavo ključnih komponent in tako omogoča delovanje naprav v skladu s sodobnimi normami. V Schindlerju ponujamo rešitve za obnovo, posodobitev in nadgradnjo z pametnimi sistemi. 

Kontakt

Schindler Slovenija d.o.o.
Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: + 386 1 586 28 00
Faks: + 386 1 586 28 40
info.si@schindler.com