Schindlers sekretesspolicy

Uppdaterades senast april 2021

Tack för att du besöker en av Schindler-koncernens webbplatser (webbplatserna) som tillhör Schindler Holding Ltd. och/eller dess närstående företag (Schindler Hiss AB) och ditt intresse för produkter och tjänster från Schindler.


1. Inledning

Hos Schindler är målet att upprätthålla sekretessen och säkerheten för våra användare, kunder och leverantörer, samt deras representanter, vad gäller alla produkter, tjänster, program och webbplatser som tillhandahålls av Schindler Holding Ltd. och närstående företag som fungerar som personuppgiftsansvariga under relevanta dataskyddsregler och -föreskrifter. En lista över sådana personuppgiftsansvariga Schindler-organ, samt deras kontaktinformation, hittar du på följande sida: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Webbplatsernas syfte

Webbplatserna tillhandahåller information om Schindler

Webbplatserna tillhandahåller allmän information om Schindler, dess produkter, lösningar och tjänster, karriärmöjligheter och information för investerare.

På vissa webbplatser finns särskilda formulär som intresserade besökare kan använda för att begära mer information om produkter och tjänster från Schindler.

Information om behandlingsprocesser för Schindlers rekryteringsportal ges separat innan registrering. Mer information hittar du under följande länk: https://job.schindler.com/.


3. Syftet med sekretesspolicyn

I sekretesspolicyn förklaras hur vi hanterar och behandlar dina data

Schindler hanterar personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Därför har vi utfärdat den här sekretesspolicyn (“Sekretesspolicy”). I den beskrivs hur vi samlar in och vidare behandlar personuppgifter när du (i) besöker webbplatserna (group.schindler.com eller närstående webbplatser), eller (ii) i samband med de tjänster som Schindler tillhandahåller.

I sekretesspolicyn beskrivs vilken sorts personuppgifter som Schindler samlar in, vilken insamlingsmetod som används och för vilka syften Schindler kan använda, dela eller lämna ut personuppgifter.

I sekretesspolicyn syftar termen ”personuppgifter” på all information som identifierar eller kan tänkas användas för att identifiera en fysisk person.

Sekretesspolicyn är inte nödvändigtvis en heltäckande beskrivning av vår databehandlingsprocess. Andra dataskyddsutlåtanden (eller allmänna villkor, villkor för deltagande och liknande dokument) kan gälla under särskilda omständigheter.

Om du tillhandahåller oss med personuppgifter gällande andra personer

Om du tillhandhåller oss med personuppgifter gällande andra personer (t.ex. familjemedlemmar och arbetskollegor) uppmuntrar vi dig att se till att dessa respektive personer är medvetna om detta dataskyddsutlåtande. Tillhandahåll oss endast med deras data om du har tillåtelse att göra detta och om dessa personuppgifter är korrekta.

Ditt godkännande av sekretesspolicyn 

Genom att du använder webbplatserna är du medveten om att dina personuppgifter samlas in, användas och lämnas ut i enlighet med den här sekretesspolicyn. Fortsätt inte att använda webbplatserna om du inte godkänner villkoren i sekretesspolicynangående din användning av webbplatserna.


4. Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor eller kommentarer gällande sekretesspolicyn, dina personuppgifter eller datasekretess hos Schindler kan du kontakta oss via:

Schindler Hiss AB
BOX 547
182 15 Danderyd

Besöksadress:
Rinkebyvägen 25
182 36 DANDERYD

Telefon: +46-(0)8-622 40 00
E-post: GDPR.se@schindler.com


5. Så här samlar vi in och behandlar personuppgifter

När, hur och vilken sorts personuppgifter vi samlar in

Schindler hanterar personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi kan samla in dina personuppgifter i samband med vår verksamhet, inklusive genom ditt användande av våra webbplatser.

På vissa webbplatser finns särskilda formulär som du kan använda för att begära mer information om produkter och tjänster från Schindler. När du skickar in en sådan begäran eller på annat sätt skickar information elektroniskt till Schindler (t.ex. via kontaktformulär på webben, via e-post, genom att fylla i en kundenkät eller ett feedbackformulär, genom deltagande i en tävling o.s.v.) kan du bli tillfrågad att tillhandahålla viss information, inklusive – men inte begränsat till – kontaktinformation som namn, titel, företag, adress, telefonnummer, e-postadress eller yrke.

Vi kan samla in data gällande din enhet och ditt konto

Du kan även tillhandahålla oss med data gällande din enhet, ditt klient- eller leverantörskonto o.s.v. Enligt tillämpliga dataskyddslagar anses dessa sorts data vid många tillfällen vara personuppgifter. Om du väljer att inte dela den personuppgift som begärs av oss kanske du inte kan få tillgång till eller använda vissa av webbplatsens delar, tjänster eller funktioner. Vi kanske inte heller kan svara på dina frågor.

Vi kan automatiskt logga viss teknisk information

När du använder våra webbplatser lämnar din dator ut viss teknisk och annan information till oss (t.ex. din nätverksadress, din webbläsare och webbplatsen som ledde dig till oss). Vi loggar denna information för drifts- och säkerhetssyften, och för få en bättre förståelse för hur våra webbplatser används. Mer information finns i avsnitt 15 av sekretesspolicyn, ”Cookies och andra identifieringssätt”.


6. Syfte med behandlingsprocessen, kategorier av personuppgifter, rättslig grund

Läs igenom tabellen nedan och se för vilka syften vi behandlar (använder, lagrar, delar o.s.v.) personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och vilka rättsliga grunder sådana behandlingsprocesser grundas på.

Syfte

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

När du prenumererar på ett nyhetsbrev

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi skicka ut nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad gällande våra produkter och tjänster.

För- och efternamn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, information om produkten eller tjänsten som du köpt eller är intresserad av

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke att ta emot vårt nyhetsbrev. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

När du skickar in en kontaktbegäran

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi behandla din särskilda begäran och vårt tillhörande svar.

Kontaktinformation och information om din kontaktbegäranBehandlingen av dina personuppgifter är laglig med stöd av en intresseavvägning eftersom den behövs för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att behandla din begäran och tillhandahålla ett passande svar.

När du skickar in en medieförfrågan

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi behandla din medieförfrågan och vårt tillhörande svar.

Kontaktinformation och information om din medieförfråganBehandlingen av dina personuppgifter är laglig med stöd av en intresseavvägning eftersom den behövs för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att behandla din förfrågan och tillhandahålla ett passande svar.

När du skapar ett konto på våra webbplatser

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi skapa och hantera ett konto åt dig på våra webbplatser.

För- och efternamn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ditt tilldelade kontonummer och ditt valda lösenord

Behandlingen av dina personuppgifter är laglig med stöd av en intresseavvägning eftersom den behövs för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att hantera och underhålla ditt konto. Du kan avsluta kontot när du vill.

När du söker en tjänst

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi hantera dina jobbansökningar.

Mer information hittar du på den särskilda karriärwebbplatsen, som har sin egen sekretesspolicy https://job.schindler.com/.

Kontaktinformation, ditt personliga brev, CV och intyg/examensbevisVi hanterar dina personuppgifter med ett anställningsavtal i åtanke. Vi gör detta med utgångspunkt i vad som krävs för att teckna ett avtal.

Göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk

För det fall det föreligger en rättslig tvist, kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

Samtliga ovan uppräknade personuppgifter (om nödvändigt)

Behandlingen av dina personuppgifter är laglig med stöd av en intresseavvägning eftersom den behövs för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk samt kunna hantera rättsliga tvister.

Efterleva rättsliga skyldigheter

De personuppgifter som vi samlar in kan behandlas av oss för att efterleva rättsliga skyldigheter.

Samtliga ovan uppräknade personuppgifter (om nödvändigt för att kunna efterleva den aktuella rättsliga skyldigheten).

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål endast när det är nödvändigt för att kunna efterleva en rättslig skyldighet.

När du ringer vår teletjänstcentral vid nödfall

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi kommunicera med dig vid nödfall och skicka ut räddningstjänst.

Vi kan registrera kommunikationsdetaljer i den mån det tillåts av tillämplig lag.

För- och efternamn, plats, telefonnummer, kontaktinformation och annan information som krävs för att kunna svara på ditt samtal och skicka ut räddningstjänst.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med rättsliga säkerhetskrav. Behandlingen av dina personuppgifter är laglig eftersom den behövs för att kunna bedöma nödsituationen och skicka ut räddningstjänst.

När du ringer vår teletjänstcentral för allmänna frågor

Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi behandla din förfrågan och vårt tillhörande svar.

För- och efternamn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, information om din fråga och om den relaterade produkten eller tjänsten

Behandlingen av dina personuppgifter är laglig eftersom den behövs för att kunna behandla din förfrågan och tillhandahålla ett passande svar.

När du deltar i kundenkäter Med hjälp av de personuppgifter vi samlar in kan vi ta emot din feedback gällande våra produkter och tjänster och därmed bedöma, analysera och förbättra våra produkter och tjänster och utbilda våra medarbetare.För- och efternamn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, din feedback gällande våra produkter och tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är laglig eftersom den behövs för att kunna hantera vårt förhållande med dig och förbättra våra produkter och tjänster. 

När vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyften

De personuppgifter vi samlar in och behandlar gör att vi kan erbjuda våra produkter och tjänster samt relaterade aktiviteter, t.ex. inbjudningar till evenemang, via telefon, e-post eller andra kommunikationssätt.

Förnamn och efternamn, företagsnamn, befattning, postaddress, e-postadress, telefonnummer, eventuella övriga uppgifter som krävs för marknadsföringssyften.Behandlingen av dina personuppgifter är laglig eftersom den är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster.

7. Automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering

Vi gör inga automatiserade beslut och profiler

Vi har inte för avsikt att använda de personuppgifter vi samlar in från dig för att fatta beslut helt baserade på automatiserad databehandling. Vi avser dessutom inte att automatiskt hantera dina data med ändamål att analysera vissa personlighetsdrag.


8. Så länge lagrar vi dina persondata

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Schindler vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter endast hanteras under minimitiden som krävs för de syften som anges i sekretesspolicyn. Vi hanterar och lagrar dina personuppgifter så länge de behövs

  • för det syfte vi samlade in dem för,
  • för utförandet av våra avtalsförpliktelser, dvs. så länge hela verksamhets- eller anställningsförhållandet varar (från påbörjan, under genomförandet av kontraktet tills det att det upphör),
  • enligt överensstämmelse med rättsliga skyldigheter eller andra syften med datahanteringen, och dessutom efter detta i enlighet med lagenlig lagringstid och dokumentationsskyldigheter.

Personuppgifter kan även lagras

  • under den period då anspråk kan göras gällande mot Schindler, eller
  • i den utsträckning vi annars har rättslig skyldighet att lagra data, eller
  • om legitima affärsintressen kräver längre lagringstid (t.ex. för bevis- och dokumentationssyften).

Så snart dina personuppgifter inte längre krävs för ovannämnda syften kommer de att tas bort eller anonymiseras, i den mån det är möjligt.


9. Överföring av personuppgifter till andra parter (inom och utanför EES)

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

I enlighet med en giltig rättslig process, t.ex. en husrannsakningsorder, en stämning eller ett domstolsbeslut/statligt beslut, kan vi ge tillgång till all information (inklusive kategorier av personuppgifter) som Schindler tillhandahålls, för att kunna beakta sådana processer och skydda våra rättigheter och vår egendom. Om det krävs kan vi även ge tillgång till informationen i särskilda nödlägen då fysiskt välbefinnande står på spel.

Schindler förbehåller sig dessutom rätten att lämna ut all information om dig eller som erhållits från dig till tredje part i samband med sammanslagning, förvärv, konkurs eller försäljning av Schindlers alla eller i princip alla tillgångar.

Vi delar dina personuppgifter med andra Schindler-organ och tredje part utanför Schindler

Dina personuppgifter kan skickas till andra Schindler-organ och alla tredje part som respektive Schindler-organ använder som underleverantörer för datahantering. Detta kan t.ex. inkludera leverantörer av e-marknadsföringstjänster, webbhotelltjänster, teknisk support och andra relevanta roller.

De hanterar endast dessa personuppgifter för de syften som anges i sekretesspolicyn, och behandlar dem i enlighet med denna. De får endast hantera dina personuppgifter i samma utsträckning som Schindler har tillåtelse att hantera dem.

Vi kan skicka dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Eftersom Schindler är ett globalt och världsomspännande företag kan dina personuppgifter skickas till länder med en annan dataskyddsnivå än det land i vilket du angav dina personuppgifter. Om personuppgifter skickas till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) försäkrar sig Schindler systematiskt om att en tillräcklig skyddsnivå tillämpas för sådana personuppgifter genom godkända medel (t.ex. införa standardavtalsklausuler gällande hanteringen av personuppgifter i enlighet med EU-kommissionens standardklausuler). Du kan begära mer information om sådana åtgärder (inklusive kopior i relevanta fall) genom att kontakta Schindler med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Vi säljer inte dina personuppgifter

Förutom i de undantagsfall som anges i sekretesspolicyn (eller andra dataskyddsutlåtanden som är tillämpliga under särskilda omständigheter) säljer, byter, licensierar eller hyr vi inte ut dina personuppgifter till tredje part utanför Schindler.


10. Dina rättigheter

Så här får du tillgång till dina personuppgifter och utnyttjar dina övriga rättigheter

Beroende på vilken laglig grund som tillämpas av Schindler har du vissa av eller alla följande rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka in din begäran till GDPR.se@schindler.com

Du måste inkludera din personliga information och ett sätt att styrka din identitet (t.ex. en kopia av ditt ID-kort eller körkort). Om begäran skickas in av någon annan än dig, utan bevis för att den verkligen gjordes å dina vägnar, kommer den att avslås.

Notera att Schindler kan avslå en begäran som är orimlig eller missbrukar den relevanta rättigheten.

Notera även att vissa rättigheter kan vara begränsade t.ex. om Schindler har ett överordnat intresse eller en rättslig skyldighet att fortsätta hantera dina personuppgifter.

1. Tillgångsrättighet och dataportabilitet

Du kan ha rätt till att få bekräftelse om huruvida Schindler behandlar personuppgifter från dig och, om så är fallet, få tillgång till en kopia. Om du kräver ytterligare kopior kan du behöva betala en rimlig avgift.
För vissa sorters data kan du även ha rätt till dataportabilitet.

2. Uppgifternas korrekthet: rätt till rättelse och rätt till radering

Du kan få möjlighet att begära rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare kan du ha rätt att ta bort dina personuppgifter om tillämpliga rättsliga krav möts. Rätten till borttagning omfattas av olika undantag, främst angående personuppgifter vars hantering krävs för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att Schindler ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3. Gränser för hantering: rätt till begränsning och rätt att invända och återkalla samtycke

Du kan ha rätten att invända mot hanteringen av dina personuppgifter, på skäl hänförliga till din specifika situation, varpå vi kommer att upphöra med behandlingen

  • om vi eller någon annan har berättigade intressen av att dina personuppgifter behandlas, förutom
  • om vi kan uppvisa avgörande berättigade skäl för att behandla dina personuppgifter trots din invändning.

Vid hantering av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften kan du ha rätten att när som helst bestrida detta användande.

När hantering grundas på samtycke kan du ha rätten att när som helst återkalla samtycket (utan att detta påverkar den hantering som skedde innan samtycket återkallades).

4. Rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndigheter

Du kan ha rätten att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet, speciellt den lokala dataskyddsmyndigheten eller den tillsynsmyndighet som ansvarar för Schindler, nämligen:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
Box 8114
104 20 Stockholm

Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se


11. Så skyddar vi dina personuppgifter

Säkerhet och konfidentialitet för dina personuppgifter

Vi har åtagit oss att hålla dina personuppgifter säkra. Vi har därför tillämpat lämpliga informationssäkerhetsprinciper, regler och tekniska åtgärder för att skydda den personliga information som vi ansvarar för från obehörig åtkomst, orättmätigt användande eller offentliggörande, otillåtna förändringar, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

Alla våra medarbetare, partners, konsulter och personuppgiftsbiträden (dvs. de som hanterar dina personuppgifter å våra vägnar enligt ovan syften), som har tillgång till och arbetar med hanteringen av dina personuppgifter, är skyldiga att respektera konfidentialiteten hos dessa data.


12. Personuppgifter från barn

Personuppgifter från barn samlas inte in

Schindler samlar medvetet inte in information om barn. Om Schindler får reda på att ett barn har lämnat ut sina personuppgifter kommer rimliga åtgärder att tas för att ta bort denna information.


13. Länkar till andra webbplatser

Vi kan länka till webbplatser som inte tillhör Schindler

Denna sekretesspolicy gäller endast för Schindlers webbplatser och inte webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan länka till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för dig. På grund av internets karaktär kan vi dock inte garantera sekretesstandarder för sådana webbplatser eller ta ansvar för innehåll från webbplatser som inte tillhör Schindler.

Det är inte meningen att denna sekretesspolicy ska gälla för länkade webbplatser som inte tillhör Schindler. När du öppnar en länk till en annan webbplats bör du iaktta försiktighet och läsa sekretesspolicyn för webbplatsen i fråga.


14. Användning av tillägg för sociala medier

Så här använder vi sociala bokmärken (t.ex. Facebook, Twitter och LinkedIn)

Om du använder dig av sociala bokmärken skickar du identifierbar information till respektive plattform för sociala medier. De kommentarer eller aktivitet som uppkommer när en person använder sociala bokmärken kontrolleras eller stöds inte av Schindler, och Schindler ska inte hållas ansvariga eller skyldiga för det. Personer som delar Schindlers innehåll via sociala medier är inte bemyndigade att tala för eller representera Schindler. Deras tankar och åsikter måste ses som deras egna och inte Schindlers.

Det är inte meningen att denna sekretesspolicy ska gälla för länkade webbplatser som inte tillhör Schindler. När du öppnar en länk till en annan webbplats bör du iaktta försiktighet och läsa sekretesspolicyn för webbplatsen i fråga.

Bestämmelserna i Schindlers villkor och i denna sekretesspolicy angående länkar till andra webbplatser gäller även för sociala bokmärken.


15. Cookies och andra identifieringssätt

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datamängd som en webbplats lagrar på besökarens dator eller mobila enhet. De används ofta för att få webbplatser att fungera som de ska, eller mer effektivt, och för att tillhandahålla information till webbplatsägarna.

Så här använder vi cookies

Våra webbplatser använder cookies, pixel tags och andra former av identifiering och lokal lagring (refereras härunder till som “cookies”) för att särskilja dig från andra användare på vår webbplats eller andra webbplatser i vårt nätverk. Med hjälp av detta kan vi ge dig en bra upplevelse när du använder vår webbplats och webbplatser i vårt nätverk. Vi får även tillfälle att förbättra våra webbplatser och tjänster.

Mer information om de cookies vi använder på våra webbplatser finns i vår policy för cookies.


16. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt eget gottfinnande, när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av sekretesspolicyn. Vi meddelar inte om sådana ändringar, i enlighet med tillämplig dataskyddslag.