Schindlers Integritetspolicy med villkor

Denna Integritetspolicy är framtagen för att du som besökare ska känna dig säker när du besöker Schindlers webbsidor. Genom att besöka Schindlers webbsidor accepterar du nedanstående villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, skall du inte gå vidare på webbsidorna.

Generellt sett är Internet en osäker miljö och kan nås av alla, vilket du härmed är accepterar och är medveten om. Schindler följer all nationell dataskyddslagstiftning om insamling och användning av personuppgifter såsom Personuppgiftslagen.

1. Syftet med Integritetspolicyn

Denna policy beskriver vilken typ av personlig information Schindler behandlar från besökare av webbsidorna, hur vi lagrar informationen och ändamålet för lagringen samt eventuell delning eller vidarebefordran av informationen. Med personlig information avses i denna Integritetspolicy information bestående av ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress och liknande. Schindler behandlar inga känsliga personuppgifter från besökare.

2. Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den personliga information du gör tillgänglig för oss, till exempel via e-post, eller vad som är nödvändig för oss för att förse dig med eller förbättra vår service till dig, kontakta dig, utföra undersökningar samt interna rapporter.

Vi samlar in den personliga information som du förser oss med genom t.ex. e-post eller formulär eller när du frivilligt genomför en kundundersökning, ger oss förslag, medverkar i tävlingar eller ansöker om jobb genom vår rekryteringssida.

Om du väljer att inte lämna uppgifter som begärs av oss, kan det hända att du inte får tillgång till eller använda vissa delar, tjänster eller funktioner av webbsidorna.

Vi samlar även in information om hur du navigerar på webbsidorna genom användning av cookies. Läs mer om detta under Cookies och Webbanalyser/Opt-out i denna Integritetspolicy.

Vidare samlar vi automatiskt in teknisk information som din dator tillhandahåller såsom nätverksadress, typ av webbläsare, geografisk placering m.m. Detta av både av drift- och säkerhetsskäl samt för analys av användningen av webbsidorna.

3. Vad använder vi informationen till?

Din personliga information kommer att användas för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, som krävs av omständigheterna eller som föreskrivs i personuppgiftslagen. Din personliga information kommer att användas för tillhandahållande av den information och de tjänster du efterfrågar samt för att administrera, stödja och analysera om nivån på våra tjänster uppfylls. Informationen används även till att förhindra överträdelser mot säkerheten, lagen eller våra Juridiska villkor.

Din personliga information kan även användas till att informera dig om våra produkter och/eller tjänster samt för marknadsföring, försäljning och produktutveckling eller annan typ av kommunikation. Om du önskar avsäga dig sådan information från oss, ange detta på info@se.schindler.com.

All kommunikation eller annat material du överlämnar till Schindler såsom förslag, kommentarer, frågor eller liknande behandlas som icke konfidentiellt eller immaterialrättsligt skyddat material.

4. Delning och vidarebefordran av information

Eftersom Schindler är ett globalt företag kan vi överföra din personliga information till andra Schindlerföretag. Därför kan det hända att din personliga information överförs till länder med andra personuppgiftslagar än det landet där du besökt webbsidan eller på annat sätt överlämnat din personliga information till Schindler.

Din personliga information kan lämnas ut till tredje part om vi är skyldiga att göra så på grund av gällande lagstiftning, rättsliga förfaranden eller svar till domstol, polis, statliga eller andra legala krav, eller om en sådan redovisning är nödvändig som stöd för en straffrättslig utredning i Sverige eller utomlands.

Din personliga information kan även lämnas ut till tredje part, inklusive utländsk sådan, som agerar för vår räkning, för ytterligare bearbetning i enlighet med det syfte för vilket uppgifterna ursprungligen insamlades. Din personliga information kan bearbetats av tredje part som levererar tjänster till oss (t.ex. utvärdera webbplatsen, marknadsföring, datahantering eller teknisk support).
Dessa tredje parter får endast behandla dina uppgifter på samma sätt som Schindler får behandla dem.

Vi kommer inte att ge, hyra ut eller sälja din personliga information till annan tredje part.

5. Länkar till andra webbsidor

Denna Integritetspolicy gäller endast Schindlers webbsidor och inte för webbsidor som ägs av tredje part. Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor som vi tror kan vara av intresse för dig, men vi ansvarar inte för din personliga integritet på andra webbsidor än Schindlers. När du öppnar en länk till andra webbsidor bör du vara försiktig och läsa den aktuella webbsidans policys.

6. Cookies

När du besöker våra webbsidor, kan vi lämna information på din dator i form av cookies. En cookie är en liten textfil som en webbsida placerar i cookie-filen i din browser och som tillåter webbsidan att känna igen din dator nästa gång du besöker webbsidan.

Detta betyder att när du besöker våra webbsidor registrerar vår server din IP-adress, webbsidan du kom ifrån och vilket webbläsare du använder, vilka av våra sidor du besöker, vilket datum och hur länge du besökte vår webbsida. Denna information hjälper oss att förbättra innehållet genom statistiken den ger. Cookies i sig kan inte identifiera dig personligen eller användas för exekvera program eller sprida virus. Schindler använder endast cookies i enlighet med tillämpliga lagar. I de fall tredjepartscookies förekommer på våra webbsidor ansvarar vi inte för dessa.

Genom att besöka webbsidorna accepterar du att vi använder cookies. Försäkra dig om att inställningarna på din dator återspeglar huruvida du accepterar cookies eller inte. Du kan göra inställningar på din webbläsare så att du blir varnad innan du accepterar eller avvisar en sådan spårningsteknik. En sådan avvisning eller avaktivering kan dock ge en minskad tillgång till de tjänster som finns på våra webbsidor. Det kan vara så att delar av webbsidan inte fungerar korrekt vid en avaktivering av cookies.

För mer information av cookies:, www.allaboutcookies.org eller www.aboutcookies.org.

7. Social Media Plugins

Sociala Medier (t.ex. Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn) tillåter användare att skicka länkar till valda Schindler-webbsidor på deras Sociala Media Profiler för att bokmärka dem eller dela dem med deras sociala mediekontakter. Genom att besöka en av våra webbsidor kan det resultera i att cookies från dessa sociala bokmärken sätts på din dator och om du prenumererar på en social media-plattform kan de tillåta sina operatörer att spåra din användning av webbsidor, såvida du inte har inaktiverat eller avaktiverat acceptans och lagring av cookies i din webbläsares inställningar.

Om du använder dela-knappar på våra webbsidor kommer du att adresseras till webbsidor som kontrolleras av AddThis och ShareThis. Vi har ingen kontroll över de cookies som de sätter när du använder deras tjänster. Du kan välja bort dessa cookies genom att besöka addthis.com och sharethis.com.

Om du använder sociala bokmärken skickas en identifierbar information till respektive social plattform. Eventuella kommentarer eller aktiviteter som kommer från personer som använder sociala bokmärken kontrolleras inte av Schindler och Schindler tar inget ansvar för dem. Personer som delar Schindlers innehåll via Sociala Medier är inte auktoriserade att tala för eller företräda Schindler. Deras synpunkter och åsikter är deras egna och inte Schindlers.

Vidare bör villkoren i denna Integritetspolicy samt Schindlers Juridiska villkor tillämpas inom Sociala Medier.

8. Webbanalyser och Opt-out

Våra webbsidor använder tekniken i webbanalysverktyget Adobe SiteCatalyst® för att samla in information för att förbättra innehållet på våra webbsidor samt för att sammanställa anonym aggregerad statistik om personer som använder våra webbsidor. Om du önskar att inte bli spårad av Adobe SiteCatalyst® kan du välja bort det genom att använda följande länk: Opt-out från webbanalys.

9. Säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information

Schindler använder tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller ändring, olyckshändelse eller avsiktlig manipulation, förlust och förstörelse.

10. Ändringar i vår Integritetspolicy

Schindler får när som helst utan anledning eller förvarning ändra, lägga till, ta bort eller på annat sätt uppdatera denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns tillgänglig här och besökare ansvarar själv för att ha den senaste informationen.

11. Kontakta oss

Om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller den personliga information vi har om dig, vänligen kontakta oss på info@se.schindler.com.

Senaste uppdatering: december 2013