Schindlers onlinevillkor

Uppdaterades senast maj 2018

Tack för att du besöker en av Schindler-koncernens webbplatser (webbplatserna) som tillhör Schindler Holding Ltd. och/eller dess närstående företag (Schindler Hiss AB) och ditt intresse för produkter och tjänster från Schindler.


1. Inledning

När du öppnar och använder Schindlers webbplatser gäller följande onlinevillkor (Onlinevillkor), vår sekretesspolicy för onlinetjänster, vår cookiepolicy och all gällande lagstiftning.


2. Åtkomst och samtycke

När du öppnar och surfar på webbplatserna ger du ditt fullständiga och ovillkorade samtycke till onlinevillkoren. Du får bara använda webbplatserna och tjänsterna på dem om du följer all gällande lagstiftning och onlinevillkoren. Använd inte webbplatserna vidare om du inte samtycker till onlinevillkoren.

Schindler garanterar inte att våra webbplatser och innehållet på dem alltid är tillgängliga och avbrottsfria. Åtkomst till webbplatserna ges på temporär basis. Vi kan när som helst och utan föregående meddelande stänga av, dra in, avsluta eller ändra hela eller delar av webbplatserna. Vi tar inte på oss något ansvar gentemot dig om webbplatserna är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon viss period. Vi ansvarar inte för information som skickas via webbplatserna och vi garanterar inte att någon webbhandel eller kommunikation är helt säker.


3. Webbplatsernas syfte

Innehållet och informationen som publiceras på webbplatserna tillhandahålls som information till intresserade personer och får endast användas i informationssyfte. Information om produkter och tjänster kan vara begränsad till specifika geografiska områden och marknader. En referens till en produkt eller tjänst på webbplatserna innebär inte att produkten eller tjänsten är eller förblir tillgänglig i ditt område.


4. Din användning av webbplatserna

Du får endast använda webbplatserna i lagliga syften. Du får inte använda webbplatserna: på något sätt som bryter mot gällande lagar och regelverk; på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har olagliga eller bedrägliga syften eller effekter; i syfte att skada eller försöka att skada minderåriga på något sätt; till att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ned, använda eller återanvända något material som inte uppfyller onlinevillkoren; till att vidarebefordra eller underlätta skickandet av icke begärda eller icke godkända annonser eller marknadsföringsmaterial eller andra former av utskick (skräppost); till att medvetet skicka vidare data eller skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojaner, spionprogram, annonsprogram och liknande datakod utformad för att negativt påverka eller på annat sätt äventyra driften av någon programvara eller maskinvara eller webbplatserna.

Du får inte försöka få otillåten åtkomst till webbplatserna, servern som webbplatserna lagras på eller någon server, dator eller databas knuten till webbplatserna.

Du godtar vidare att inte återskapa, duplicera, kopiera, eller sälja vidare någon del av webbplatserna i strid mot bestämmelserna i onlinevillkoren; att inte skaffa dig åtkomst utan godkännande, störa, skada eller hindra någon del av webbplatserna, utrustning och eller nätverk på vilka webbplatserna lagras, programvara som används till att tillhandahålla webbplatserna eller någon utrustning eller nätverk eller programvara som ägs eller används av tredje part.


5. Inget erbjudande

Inget av innehållet och informationen som publiceras på Webbplatserna får tolkas som ett erbjudande från Schindler. Schindler förbehåller sig uttryckligen rätten att neka alla begäranden som görs baserat på innehållet på webbplatserna. Beställningar på Schindler-produkter kan inte och får inte göras via webbplatserna.


6. Inget ansvar

Schindler avsäger sig i största möjliga mån som tillåts av lagen allt ansvar för skador som beror på eller har koppling till öppnandet och användandet av webbplatserna.

Under inga omständigheter ska Schindler ansvara för oförutsedda skador, indirekta skador eller följdskador, utebliven vinst, förväntade besparingar, dataförlust, verksamhetsstörningar, förlorad goodwill, anspråk från tredje part, förseningsskador eller skadestånd.

I synnerhet antar Schindler inget som helst ansvar för förluster som orsakas av virus som kan infektera din datorutrustning eller andra ägodelar på grund av att du använder, öppnar eller laddar ned något material från webbplatserna. Om du väljer att ladda ned material från webbplatserna gör du det på egen risk.


7. Ingen garanti

Schindler vidtar visserligen rimliga åtgärder för att se till att innehållet och informationen stämmer och är uppdaterad, men det kan finnas felaktig information och tryckfel. Det innehåll och den information som publiceras på webbplatserna tillhandahålls i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga utan några som helst garantier. Schindler frånsäger sig alla garantier och utfästelser, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive alla garantier om webbplatsernas säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte i den utsträckning tillämplig lag tillåter.

I synnerhet ger Schindler inga garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande tidsmässig riktighet, riktighet, kvalitet, fullständighet eller existens för innehållet och informationen som publiceras på webbplatserna.

I synnerhet ger Schindler inga garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande teknisk åtkomst, lämplighet eller felfrihet hos webbplatserna.

I synnerhet ger Schindler inga garantier eller utfästelser gällande att din användning av innehållet och informationen som publiceras på webbplatserna inte inkräktar på tredje parts rättigheter.


8. Förbehåll gällande immateriella rättigheter

Skyddandet av webbplatserna och av innehållet på dem genom upphovsrätt och annan lagstiftning förbehålles. Schindler äger eller innehar licens för alla immateriella rättigheter för webbplatserna och det material som publiceras på dem. De verk, varumärken, logotyper, servicemärken och företagsnamn som visas på webbplatserna är registrerade och skyddas av upphovsrätt och avtal över hela världen.

Åtkomst till webbplatserna ger inte rätt att kopiera eller använda immateriella rättigheter tillhörande Schindler. All otillåten användning av innehåll, verk eller information som publiceras på webbplatserna och all otillåten återpublicering, reproduktion eller annan användning av någon del av webbplatserna kan inkräkta på Schindlers eller tredje parts upphovsrätt, varumärken, integritet, publicitet eller andra rättigheter och är inte tillåten.

Du får inte använda någon del av innehållet på webbplatserna i kommersiellt syfte utan att först få licens för att göra det från Schindler eller våra licensgivare. Begäranden om tillstånd att reproducera och sprida vidare kan skickas till GDPR.se@schindler.com.


9. Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna kan innehålla innehåll från tredje part eller tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Schindler har ingen kontroll över sådana webbplatser och du öppnar tredjepartswebbplatser på egen risk. Länkarna från webbplatserna till andra webbplatser tillhandahålls endast i syfte att informera och underlätta. Schindler har inte granskat några tredjepartswebbplatser och webbplatser som innehåller länkar till webbplatserna. Schindler ansvarar inte för innehållet på sådana externa webbplatser eller för andra webbplatser som är kopplade till webbplatserna.
Schindler ansvarar inte för tillgängligheten för sådana externa webbplatser och resurser och stödjer inte och ansvarar inte för innehåll, produkter och annat material som är tillgängligt från sådana webbplatser. Ramar, djupa länkar, scraping osv. på webbplatserna är inte tillåten och Schindler ansvarar inte för sådana åtgärder. Du kan läsa mer i vår Sekretesspolicy för onlinetjänster.


10. Schindlers sekretesspolicy för onlinetjänster

Internet är generellt ingen säker miljö. Du är medveten om att internet är ett öppet nätverk och att det kan användas av vem som helst. Schindler hanterar personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Du kan läsa mer i vår Sekretesspolicy för onlinetjänster.


11. Schindlers cookiepolicy

Vi samlar in information om din användning av webbplatserna med hjälp av cookies. Om du vill ha mer information om cookies och läsa mer om dina möjligheter att samtycka till eller avaktivera dem kan du läsa i vår cookiepolicy.


12. Specifika användarvillkor

Åtkomsten till och användningen av vissa sidor på och delar av webbplatserna kan falla under specifika användarvillkor. Olika villkor kompletterar varandra. I händelse av en konflikt gäller specifika användarvillkor framför de här onlinevillkoren.


13. Ändringar av onlinevillkoren

Schindler kan på vilket sätt som helst, när som helst, av valfri anledning, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande ändra, lägga till, ta bort eller på annat sätt uppdatera onlinevillkoren. Du godkänner sådana ändringar, och är bunden av de ändrade onlinevillkoren, när du använder webbplatserna.


14. Konsekvenser av villkorsbrott

Om det kommer till vår kännedom att du har brutit mot onlinevillkoren kan vi komma att omedelbart vidta åtgärder, inklusive att hindra dig från att använda de tjänster som erbjuds av Schindler och att ta bort all information, alla data och allt innehåll som du har överfört till webbplatserna, när som helst och utan föregående meddelande. Om vi har lidit skada på grund av dina handlingar kan vi, efter eget gottfinnande, söka få ersättning för skadorna från dig.


15. Tillämplig lag och jurisdiktion

Underkastad tvingande lagstiftning är all användning av webbplatserna och alla tvister som uppkommer på grund av eller i samband därmed underställda svensk lag.


16. Så här kontaktar du oss

Om du har frågor eller kommentarer rörande onlinevillkoren kan du kontakta oss på:

Schindler Hiss AB
BOX 547
182 15 Danderyd

Besöksadress:
Rinkebyvägen 25
182 36 DANDERYD

Telefon: +46-(0)8-622 40 00
E-post: GDPR.se@schindler.com