Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy Schindler Hiss

Schindler Hiss AB är en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster inom hiss- och rulltrappsbranschen. Vårt hållbarhetsarbete inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbar-het. Det utgår ifrån FN Global Compacts principer och de Globala Målen. Genom ett tydligt och målinriktat internt hållbarhetsarbete i kombination med ett attraktivt erbjudande som utvecklar våra kunders hållbarhetsprestanda bidrar Schindler till en hållbar utveckling i samhället.

Kontakt

Code of Conduct
Kari Hippi
08-622 40 00
kari.hippi@schindler.com